BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Gemeenten staan achter ‘volledig afsluiten’

21-02-2024
door Redactie
GAzet

Na een succesvolle pilot in 2022 is in het voorjaar van 2023 gestart met de implementatie van de werkmethode ‘volledig afsluiten’. Netbeheerders en aannemers hebben de werkmethode omarmd. Projectleider Tom Tergau (Synfra) gaat bij gemeenten op bezoek om het proces én de voor- en nadelen te bespreken. Inmiddels hebben de eerste gemeenten het symbolische convenant getekend.

Afgesloten straat

Foto: Gemeente Súdwest-Fryslân.

Het symbolische convenant geeft aan dat de gemeente veilig samenwerken hoge prioriteit geeft. Het gaat om het creëren van een veilige omgeving voor omwonenden, verkeersdeelnemers en medewerkers betrokken bij ondergrondse werkzaamheden. Dit gebeurt door de werkmethode ‘volledig afsluiten’ als uitgangspunt te nemen. De gemeenten die hebben getekend zijn Tilburg, Breda, Altena, Bergen op Zoom, Roosendaal, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Halderberge en Woensdrecht. De komende periode volgen nog andere gemeenten.

Maar wat is volledig afsluiten? De definitie van volledig afsluiten bij werkzaamheden luidt volgens samenwerkingsverband Synfra (richt zich op combineren en coördineren werkzaamheden om ondergrondse infrastructuur zo efficiënt en klantgericht mogelijk aan te leggen en te onderhouden) als volgt: ‘Volledig afsluiten bij werkzaamheden betekent dat we voor het uitvoeren van ondergrondse werkzaamheden als standaard uitgangspunt hanteren dat het gehele werkgebied of weg wordt afgesloten voor weggebruikers. Tenzij het bij hoge uitzondering niet mogelijk blijkt te zijn.

Efficiënter werken
Wanneer er in de grond moet worden gewerkt, is de gemeente daar nauw bij betrokken. Voor hen ligt de zorg logischerwijs bij de inwoners en ondernemers. Werkzaamheden zorgen altijd voor overlast, ongeacht of de weg volledig wordt afgesloten of niet. Inmiddels blijkt dat in de perceptie van omwonenden en verkeersdeelnemers er zeker niet meer overlast wordt ervaren wanneer de weg volledig wordt afgesloten. Naast dat het veel veiliger is voor alle betrokkenen, kan er veel efficiënter worden gewerkt waardoor de werkzaamheden eerder klaar zijn. Dat laat ook een recent voorbeeld in Tilburg zien. In het Brabants Dagblad is te lezen dat de gemeente Tilburg midden in het centrum heeft gekozen voor volledig afsluiten. Niet alleen vanwege de veiligheid, maar ook omdat werkzaamheden eerder klaar zijn. In plaats van acht tot negen weken, ligt de weg nu slechts zestien dagen open.

Waarom volledig afsluiten?
De weg volledig afsluiten kent vier grote voordelen:

  1. Het volledig afsluiten is veel veiliger. Dat geldt voor medewerkers, omwonenden en weggebruikers. Je creëert een veel veiligere situatie voor iedereen. Met name wordt het risico op aanrijdgevaar sterk verlaagd.
  2. Er wordt hiermee voldaan aan de Arbeidsomstandighedenwet. De Arbeidsomstandighedenwet omschrijft namelijk dat gevaren en risico’s in eerste instantie bij de bron voorkomen dienen te worden. Door het wegnemen van het verkeer als bron, is het gevaar op aanrijdgevaar veel kleiner.
  3. Werkzaamheden zijn eerder afgerond. Er is veel meer werkruimte en ruimte voor opslag. Hierdoor zijn er minder transportbewegingen in de directe omgeving en omliggende straten, wat veiliger is. Materialen zijn beter bereikbaar, omdat er meer ruimte is. Het werkt daarmee efficiënter, waardoor werkzaamheden eerder zijn afgerond.
  4. Het volledig afsluiten is duidelijker voor omwonenden en weggebruikers. De situatie is helder: je kan er niet door en dient de omleiding te volgen. Dit is de hele periode van werkzaamheden hetzelfde en wisselt niet elke paar dagen. Duidelijk voor iedereen, en daarmee ook veiliger, prettiger en beter te accepteren.

Meer informatie is te vinden op: www.synfra.nl/afsluiten/