BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Aanscherping handhavingsbeleid dieselmotorenemissie

21-02-2024
door Redactie
Wet-en regelgeving

Onlangs is de Aannemersfederatie Nederland door de Nederlandse Arbeidsinspectie door middel van een brief met bijlage op de hoogte gesteld van de aanscherping van het handhavingsbeleid op dieselmotoremissies (DME). Wat houdt deze aanscherping in?

Graafmachine

Foto: Henk Wind.

In de laatste ‘Werkinstructie Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)’ van januari 2024, die u overigens hier kunt downloaden, stelt de Arbeidsinspectie dat machines met een vermogen tot 56 kW alleen gebruikt mogen worden als deze voorzien zijn van motoren volgens de hoogste emissienorm (Stage V). Bovendien moeten alle machines kleiner dan 19 kW worden voorzien van een roetfilter, of worden vervangen door een elektrische machine.

Brief Arbeidsinspectie
In de brief meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) dat erop wordt toegezien dat vanuit bestaande wetgeving, alsook de huidige stand der techniek en wetenschap, blootstelling aan DME bij werkzaamheden aan de bron wordt voorkomen. Dit betekent dat dieselaangedreven machines per heden een roetfilter moeten hebben. Deze roetfilters moeten een effectiviteit van minimaal 95% hebben. Indien de dieselaangedreven machine nog niet vanuit de fabriek is voorzien van een effectief roetfilter, moet deze alsnog worden aangebracht (een zogenoemd ‘retrofit’ roetfilter).

Per 1 januari 2030 is het niet meer toegestaan om te werken met dieselaangedreven machines. U dient dan elektrisch of waterstof aangedreven machines te gebruiken. Indien deze niet op de markt beschikbaar zijn, zijn emissie-arme alternatieven toegestaan op LPG of benzine.

Reactie AFNL
Op dinsdag 30 januari 2024 vond er in het BOVAGhuis in Bunnik een belangrijke bijeenkomst plaats, bijgewoond door diverse belanghebbende partijen, waaronder MKB-infra en Aannemersfederatie Nederland. Vanuit deze brede coalitie wil de AFNL op korte termijn in gesprek met de NLA om de zorgen te delen en gezamenlijke communicatie op te starten. De focus ligt op het verkennen van (het gebrek aan) haalbare alternatieven voor dieselaangedreven machines, met de nadruk op zowel schaalbaarheid als beschikbaarheid. Hoewel bekend is dat financiële overwegingen voor de NLA niet doorslaggevend zijn, wil de AFNL ook de financierbaarheid in kaart brengen. Dit gesprek wordt zorgvuldig voorbereid samen met alle betrokken partijen.

AFNL roept haar leden op om melding te maken als er een inspecteur van de NLA langskomt, en om eventuele problemen die u ervaart te delen. Verder wordt gevraagd om problemen met de beschikbaarheid van elektrische alternatieven of technische haalbaarheid van benodigde maatregelen te delen. Deze informatie is van groot belang om een realistisch beeld van de situatie op de werkvloer te krijgen. Daarnaast vraagt AFNL om een inschatting van de financiële gevolgen te geven tot 2030, gegeven de richtlijn van de NLA, en een inschatting van de financiële gevolgen als na 2030 geen dieselaangedreven machines meer gebruikt mogen worden. Uw informatie kunt u mailen naar vanderveen@aannemersfederatie.nl.

U leest hier alles over op de website van de Aannemersfederatie Nederland. Klik hier.