BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

STAP-budget in aangepaste vorm verder

06-11-2023
door Redactie
GAzet

Het kabinet gaat het resterende STAP-budget per september gerichter inzetten voor scholing die opleidt voor de arbeidsmarkt. De Tweede Kamer heeft hier een motie over aangenomen.

foto: pexels.com

Het kabinet onderzoekt nu op welke manier dit goed kan worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld door per september alleen OCW-erkende opleidingen subsidiabel te maken vanuit STAP. Dit schreven de ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de regeling