BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Hoe ga je om met harde wind?

22-11-2023
door Redactie
GAzet

Het is al enige tijd herfst en dat betekent ook een toenemende kans op veel wind. Windstoten komen vaker voor dan harde wind. Naast ‘normale’ wind kunnen slagwinden, bijvoorbeeld wind om een toren, ook zeer krachtig zijn. Op bouw- en infralocaties is het dus belangrijk om rekening te houden met wind. Volandis geeft tips.

Foto: Bert van Dijk.

Steigers die omwaaien, net gestelde betonelementen die omvallen, materialen die wegwaaien en complete constructies die door de wind opgetild en verplaatst worden. Dit soort zaken kunnen leiden tot financiële schade en veel erger, letselschade. Werknemers, maar ook omstanders, kunnen bij wind blootgesteld worden aan de volgende gevaren:

 • Valgevaar. Werknemers kunnen door de kracht van de wind hun evenwicht verliezen en omvergeblazen worden.
 • Bekneld raken. Door het omvallen of bewegen van materiaal of arbeidsmiddelen, maar ook b.v. bomen die omvallen.
 • Geraakt worden door rondvliegende delen. Materiaal kan door de wind meegenomen worden en daarbij gebouwen en personen treffen.
 • Aanrijdgevaar. Auto’s die door windvlagen het werkvak/locatie in rijden.

 

Beheersmaatregelen

Welke beheersmaatregelen moet je nemen en waar vind je informatie over deze maatregelen? Beheersmaatregelen zijn maatregelen die je vooraf neemt om een ongewenste situatie te voorkomen. Als de wind toeneemt moet je naast algemene beheersmaatregelen ook aanvullende beheersmaatregelen nemen. Hier moet je vooraf van op de hoogte zijn. De algemene- en de aanvullende beheersmaatregelen moet je als werknemer en als werkgever kunnen vinden in de bedrijfs-RI&E.

 

Bepalen windkracht

Om te weten met welke windkracht je te maken hebt en kunt krijgen zijn er diverse websites die je kunt raadplegen. Voorbeelden hiervan zijn www.knmi.nl, www.buienradar.nl en www.weerplaza.nl. Ook windmeters kunnen behulpzaam zijn. Deze zijn onder andere te vinden bij mobiele kranen.

 

Algemene beheersmaatregelen

Algemene beheersmaatregelen zijn maatregelen die je normaliter al moet nemen, voordat de wind in kracht toeneemt.

 • Houd de bouwlocatie opgeruimd.
 • Zeker bouwhekken tegen omvallen en omwaaien.
 • Plaats wegafzettingen.
 • Bevestig ladders en trappen aan vaste punten.
 • Zeker materiaal tegen omvallen, verschuiven of wegglijden.
 • Stapel materiaal niet te hoog op.
 • Open verpakkingen of verwijder bindmateriaal op het laatste moment.
 • Sla lichte materialen binnen op of verzwaar ze met ballast.

 

Vuistregels bij toenemende windkracht

Er bestaan enkele vuistregels voor windkracht. Denk er echter wel aan dat de informatie in de gebruikershandleidingen van fabrikanten leidend zijn voor arbeidsmiddelen die je gebruikt.

 • Windkracht 6 en hoger. Stop met werken in werkbakken, hangsteigers (gezekerd of op de grond), rolsteigers (gedemonteerd of verankerd) en stoppen met hijsen van grote elementen. Werk niet meer op een ladder of trap.
 • Windkracht 7 en hoger. Stop met hijswerkzaamheden. Stop met werken op daken en stop met heien.
 • Windkracht 8 en hoger. Stop met werken op steigers.

 

Aanvullende beheersmaatregelen.

 • Stel zo mogelijk autoritten en vervoersbewegingen uit.
 • Plaats borden ‘snelheid verminderen/storm/windstoten’.
 • Controleer of de algemene beheersmaatregelen al uitgevoerd zijn.
 • Volg de instructies voor arbeidsmiddelen vanuit de gebruikershandleiding op.
 • Zeker of verwijder aangebrachte afschermingsconstructies, reclamedoeken/borden en zeilen/kleden (afhankelijk waar ze hangen of voor gebruikt worden).
 • Demonteer rolsteigers of veranker ze (verankering mag alleen op aanwijzing van de fabrikant en met middelen van de fabrikant).
 • Zorg dat steigerplanken niet op kunnen waaien.
 • Haal zoveel mogelijk losse arbeidsmiddelen en materiaal van de steigers.

 

PBM’s

Gebruik een beschermbril tegen eventuele deeltjes die door de wind in de ogen kunnen komen. Bij wind gaat bovendien de temperatuur omlaag (Windchill factor). dus kleed je goed aan. Bescherm je tegen kou.

Voer een controle na verhoogde windkracht of windstoten uit op de algemene maatregelen en op de aanvullende beheersmaatregelen indien deze nog steeds van toepassing zijn.