BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Geen woorden, maar daden

22-11-2023
door Redactie
Nieuws

Als ik dit schrijf staan we aan de vooravond van de Tweede Kamer verkiezingen. Met deze verkiezingen staat de politiek op een kruispunt van keuzes die de koers van ons land de komende jaren zullen bepalen. Het is een moment waarop we reflecteren op de vele uitdagingen die voor ons liggen, zoals klimaatverandering, gezondheidszorg, immigratie, woningmarkt en economisch herstel.

Louw Elzinga Directeur / Algemeen secretaris NVBU

De politieke arena staat bol van debatten over beleid, visie en strategie. Het verkiezingsproces is niet alleen een momentopname; het is een kans om leiders te selecteren die in staat zijn om de complexe uitdagingen van vandaag aan te gaan en te werken aan een betere morgen.

Bouwen, bouwen, bouwen 

Er moeten honderdduizenden woningen gebouwd gaan worden om te voldoen aan de grote vraag naar een eigen dak boven het hoofd. Woningbouw is een cruciale pijler van onze samenleving. Het is het verwezenlijken van dromen, het creëren van gemeenschappen en het bieden van toekomst. Het is van groot belang dat we niet alleen nieuwe huizen bouwen, maar ook kijken naar andere mogelijkheden van het oplossen van de woningnood. Denk aan het opsplitsen van woningen, optoppen van gebouwen en transitie van gebouwen (winkels en kantoren).

Het is verleidelijk om elke vierkante meter binnenstedelijk te gaan bebouwen om daarmee zo weinig mogelijk gebruik te moeten gaan maken van buiten stedelijk landschap en groen. Echter om aan de vraag te voldoen zullen we ook daar niet aan ontkomen. Investeren in duurzame oplossingen moet een topprioriteit zijn. Dit vereist niet alleen daadkrachtig beleid vanuit de overheid, maar ook samenwerking tussen alle betrokken partijen, waaronder projectontwikkelaars, investeerders en uitvoerende bouw.

Roep om actie

In een tijd waarin de woningnood onze samenleving in een wurggreep houdt, is de roep om actie niet te negeren. De oplossing ligt in het versnellen van de woningbouw, maar hoe kunnen we deze race tegen de klok winnen? Enkele overwegingen:

  • De bureaucratische hindernissen die de woningbouw vertragen moeten worden aangepakt. Vereenvoudiging van vergunningsprocedures en het stroomlijnen van regelgeving kunnen de bouw versnellen zonder concessies te doen aan kwaliteit en veiligheid.
  • Het verruimen van de stikstofvrijstelling, zodat er minder beperkingen zijn voor het realiseren van (nieuwe) woningbouwprojecten.
  • Met een straatje erbij kunnen we een groot deel van de woningnood oplossen. De MKB-bouwbedrijven kunnen daar een wezenlijke bijdrage aan leveren.

Inzet van MKB-Bouwbedrijven

Kleine en middelgrote bouwbedrijven (MKB) vormen de ruggengraat van de bouwsector en spelen een cruciale rol in het vormgeven van onze gebouwde omgeving. MKB-bouwbedrijven blinken uit in hun vermogen om flexibel te opereren en in te spelen op lokale behoeften. MKB-bouwbedrijven dragen bij aan het creëren van werkgelegenheid binnen de gemeenschap. Dit bevordert niet alleen economische groei maar versterkt ook de sociale samenhang door lokale betrokkenheid te stimuleren.

MKB-bouwbedrijven zijn vaak betrokken bij kleinschalige projecten die een directe impact hebben op het dagelijks leven van mensen. Of het nu gaat om het bouwen van betaalbare woningen, renovaties of lokale voorzieningen; deze bedrijven dragen bij aan het verbeteren van de levenskwaliteit in hun directe omgeving.

De werkgeversorganisatie Noordelijke Vereniging Burgerlijke & Utiliteitsbouw (NVBU) is er juist voor de MKB-Bouwbedrijven. De NVBU vertegenwoordigt met haar leden een deel van de branche en is daardoor dé krachtige stem en gesprekspartner voor de overheid om de actuele thema’s op de agenda te plaatsen.

Als u dit leest is de uitslag bekend en zullen de besprekingen plaatsvinden over een regeerakkoord. En dan maar hopen dat het niet alleen bij woorden blijft, maar dat de woningnood snel wordt opgelost.

 

Louw Elzinga

Directeur / Algemeen secretaris NVBU