BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Werkvoorraad bouwbedrijven stabiel

04-10-2023
door Redactie
Nieuws

De gemiddelde orderportefeuille in de totale bouwnijverheid bedroeg eind juni 10,6maanden werk, vergelijkbaar met het niveau van mei.In de woningbouwdaalde de gemiddelde werkvoorraad met drie tiende maand tot 12,5 maanden aan werk. In de grond-, water- en wegenbouw bleef de gemiddelde werkvoorraad onveranderd op 8,5 maanden.Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juli 2023 van het EIB.

De gemiddelde orderportefeuille in de totale bouwnijverheid bedroeg eind juni 10,6maanden werk, vergelijkbaar met het niveau van mei.In de woningbouwdaalde de gemiddelde werkvoorraad met drie tiende maand tot 12,5 maanden aan werk. In de grond-, water- en wegenbouw bleef de gemiddelde werkvoorraad onveranderd op 8,5 maanden.Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juli 2023 van het EIB.

In de burgerlijke en utiliteitsbouw lag de gemiddelde werkvoorraad met 11,6maanden op hetzelfde niveau als in mei. In de utiliteitsbouw stegen de orderportefeuilles met drie tiende maand naar 10,4 maanden werk. Daar stond een even grote daling in de woningbouw tegenover.

Binnen zowel de wegenbouw als de grond- enwaterbouw steeg de gemiddelde orderportefeuille met ongeveer een tiende maand. Bij de wegenbouw kwam de gemiddelde werkvoorraad uit op 7,2 maanden, bij de grond- en waterbouw op 10,4 maanden. De gemiddelde werkvoorraad bij de gww stijgt niet door omdat de stijgingen bij de afzonderlijke subsectoren minder dan een tiende maand bedroegen.

Stagnatie door personeelstekort

Ongeveer 35 procent van de bouwbedrijven gaf in juni aan belemmeringen te ondervinden bij de productie. Zowel in de b&u als in de gww was een gebrek aan personeel de belangrijkste oorzaak voor stagnatie. In de b&u was daarnaast een gebrek aan opdrachten ook een belangrijke oorzaak voor stagnatie.

De productie is in de afgelopen drie maanden bij 22 procent van de bedrijven toegenomen en bij 10 procent van de bedrijven afgenomen. Daarnaast beoordeelde een op de vijf bedrijven de orderpositie als groot, terwijl 15 procent van de bedrijven hun orderpositie als klein beoordeelde. Zo’n 15 procent van de bedrijven verwacht dat hun personeelsbezetting in de komende drie maanden groeit, terwijl 8 procent van de bedrijven juist een kleinere bezetting verwacht. Daarnaast verwacht bijna een kwart van de bedrijven een prijsstijging in de komende drie maanden. Dit aandeel is in het afgelopen jaar forsgedaald.