BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

MKB’ers maken het groene verschil

23-10-2023
door BouwBelang
Innovatie

Harsfalt is asfaltbeton met een 100 procent biobased bindmiddel. Een groep van mkb’ers in de infra probeert in heel Nederland gemeenten te overtuigen van de groene zegeningen van het product. Onlangs is er weer een proefvak – tot nu toe het grootste – gerealiseerd. Ditmaal in Ooij, gemeente Berg en Dal. MKB INFRA-lid Remmits leverde mensen en materieel.

Gww-bedrijf Remmits participeert in proefvak met Harsfalt

Tekst: Arie Grevers
Foto’s: Kees Stuip

Harsfalt is niet helemaal een onbekende in de asfaltwereld. Al  eerder zijn er proefvakken gerealiseerd met asfalt waarin het fossiele bindmiddel bitumen vervangen is door een 100 procent biobased mengsel van lignine uit olifantsgras, plantaardige olie en hars. Maar op 11 juli jongstleden mocht Remmits GWW een proefvak van maar liefst 4000 vierkante meter met het Harsfalt aanbrengen in de Sint Hubertusweg in Ooij, gemeente Berg en dal op steenworpafstand van de gemeente Nijmegen. Het bedrijf had de uitvoerende eer om dit traject samen met de partners NTP, Vermeulen Groep, Mourik Infra BV, ReintenInfra, Versluys Groep, BMI Esha en het Asfalt Kenniscentrum te realiseren. Vijftig geïnteresseerde relaties keken toe hoe  wethouder Ria Barber van de gemeente Berg en Dal de eerste meters heeft gemaakt op de asfaltspreidmachine. Een bijzonder moment voor deze gemeente die de toepassing van het biobased bindmiddel als een stap ziet in het groene beleid richting een schonere toekomst.

Restproduct papierindustrie

Maar op welke wijze draagt lignine bij aan een schonere toekomst? Lignine is een bindmiddel dat bijvoorbeeld in hout zit maar het komt ook voor in stro, grassen en mais. Het is één van de meest voorkomende polymeren in de natuur. En als je van hout papier maakt, komt de lignine vrij. Het is dus een restproduct van de papierindustrie dat in het verleden vooral laagwaardig werd ingezet als brandstof om energie op te wekken.

Belangrijke stap in klimaatdoelstelling

Er zijn goede redenen om bitumen te vervangen. Bitumen is steeds minder voorhanden en de kwaliteit kan zeer uiteenlopen. En dan is er met name ook het duurzaamheidsargument. Bitumen is een restproduct van het raffinageproces van aardolie. En die aardolie moet van verre komen. Voordat het in Rotterdam arriveert, is er al sprake van een forse CO2-emissie door het transport. Als lignine uit Nederland komt, heb je die transportkosten al niet of nauwelijks.  Maar er zijn meer duurzaamheidsargumenten voor grootschalige toepassing van het schone bindmiddel. Want asfalt met bitumen moet je verwerken bij temperaturen boven de 150 graden Celsius. Rekening houdend met afkoeling in de asfalteermachine is verhitting tot 170 à 180 graden noodzakelijk. Met lignine zijn lagere verwerkingstemperaturen mogelijk. Denk aan 120 à 130 graden. Dat spaart brandstof uit en dus CO2-emissie. Verder is er tijdens het groeiproces van planten en bomen CO2 in lignine opgenomen. In het asfalt kan lignine die CO2 voor lange tijd vasthouden.

Het honderd procent biologisch bindmiddel bevat een mix van biologische oliën, hars en lignine uit olifantsgras. Alle bestanddelen en het mengsel zijn onderzocht op onder andere gezondheid, milieu, herbruikbaarheid, materiaaleigenschappen en mengseleigenschappen. Het resultaat: toepassing van Harsfalt zal een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van de branche om in 2030 klimaatneutraal te werken aan de Nederlandse wegen.

In Ooij hebben de genodigden gezien, hoe mkb-bedrijven door intensieve samenwerking hun klimaatverantwoordelijkheid nemen en het verschil maken.