BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

“Zulke opdrachtgevers zien we nog veel te weinig”

20-09-2023
door Redactie
Thema’s

Een heerlijke afwisseling van innovatieve verrijkingen voor de infra- en bouwsector afgewisseld met zorgen over regeldruk, een overspannen arbeidsmarkt, tekortschietende opleidingen en zo nog enkele onderwerpen die ondernemers hoofdpijn kunnen bezorgen. Kort samengevat was dat het inhoudelijke resultaat van het bezoek van Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch aan De Krom in Etten-Leur.

Te snelle vervanging van diesel aangedreven materieel door elektrisch aangedreven materieel betekent de nekslag voor veel mkb’ers.

Gemeente Eindhoven bestelt een weg en verbindt er een paar criteria aan

Van links naar rechts: Mustafa Amhaouch, Theo Noorlander, Martijn de Krom, Johan de Krom, Walter Sweep en Riek Siertsema.

Tekst: Arie Grevers
Foto’s: Kees Stuip

Mustafa Amhaouch, Tweede Kamerlid Economische Zaken voor het  CDA, kwam bijna oren tekort. Johan en Martijn de Krom (De Krom Bestratingen) hadden samen met Theo Noorlander (voorzitter Straatwerk Nederland) en Riek Siertsema (voorzitter AFNL) een stevige gespreksronde voorbereid met een groot aantal hete mkb-hangijzers.

Bovendien stond er een demonstratie van de Strobo op het programma. Johan en Martijn De Krom hebben zes jaar geleden met enkele andere marktpartijen, waaronder enkele collega-mkb’ers, het initiatief genomen voor de ontwikkeling van deze robot voor straatwerk. Dat heeft begin dit jaar geleid tot de presentatie van het eerste prototype door Streetrobotics, het bedrijf waarin ze de verdere ontwikkeling en productie van de robot hebben ondergebracht (zie ook BouwBelang nr.1, pag. 20).
Verder zaten aan tafel, Walter Sweep (Infrabox), Teunis van de Pol en Oualid Azzeggarh. De beide laatsten zijn van garDsign. Teunis is eigenaar en Oualid is full stack engineer die dit jaar zijn ict-opleiding aan de Leidse universiteit heeft afgerond.
Het was even de vraag hoeveel innovaties een Kamerlid kan verwerken tijdens een bedrijfsbezoek. Want ook zij presenteerden innovatieve concepten voor de infra.

Van links naar rechts: Oualid Azzeggarh, Teunis van de Pol, Mustafa Amhaouch en Theo Noorlander.

Infrabox is een slimme app op tablet of smartphone voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infra- en groensector.  Walter: “Je bouwt er gemakkelijk een overzichtelijk projectdossier mee op. In één oogopslag zie je wie de opdrachtgever en interne betrokkenen zijn, inclusief de onderaannemers. Dankzij de werkbegroting en de digitaal bijgehouden uren en productie weet je altijd of je op koers ligt.”

“Maak loon voor overuren premie- en belastingvrij.”

garDsign is een platform en online tekentool voor tuinen. Teunis: “In 2012 zijn we online gegaan met tekenjetuin.nl. Sindsdien zijn al duizenden tuinen via het platform ontwikkeld. Dankzij onze tool kan de hovenier in een handomdraai uitgebreide tuinontwerpen maken. De app is uitgerust met 3D-functie, genereert automatisch bestellijsten, stelt de offerte op en deelt deze samen met het ontwerp via een link met de klant.”

Regeldruk moet omlaag

De innovaties voor de branche werden afgewisseld door  intensieve gesprekken waarin de ondernemersthema’s zijn aangesneden.  Regeldruk is er zo eentje. Net als vrijwel alle ondernemers ervaren ze, dat de tijd die ze moeten besteden om aan de eisen van regelgeving te kunnen voldoen, enorm is toegenomen. Het is allemaal teveel en het vergalt het plezier van ondernemen. Het is gewoon niet meer te doen, is hun conclusie. Ze worden hierin bevestigd door  de Voortgangsrapportage regeldruk van het ministerie van EZK. Daaruit blijkt dat bijna een derde van de regels nauwelijks uitvoerbaar is voor ondernemers (zie deze BouwBelang p. 6).

Wig kan weg

Het verschil tussen bruto en netto loon, de wig, blijft een steen des aanstoots.  Johan: “Wij willen graag zoveel mogelijk mensen in vaste dienst hebben. Dat zijn er nu 88, terwijl we dagelijks gemiddeld met 200 man op pad zijn. Dus meer dan de helft is zzp’er of onderaannemer. Je blijft altijd afhankelijk van zzp’ers in de flexibele schil, maar als het aan ons ligt, willen we graag meer mensen met een vast dienstverband dan we nu hebben. De werknemer en de ondernemer moeten veel te veel afdragen aan premies en belasting. De werknemer ziet dat de zzp’er netto veel meer ontvangt, dan hij terugziet op zijn salarisstrookje. ”

Martijn: “Als we nu eens beginnen met de overuren. Onze mensen mogen maximaal acht uren overwerken. Over het bedrag dat ze dan extra krijgen, moeten ze dezelfde premies en belastingen afdragen als over het reguliere loon. Ook het werkgeversdeel van die lasten lopen door. Maar, denk ik dan, die premies zijn dan toch al betaald. En waarom maakt de overheid die overuren niet gewoon loonbelastingvrij. Dan kan de werkgever een dikke bonus zetten op de overuren en dat maakt het voor de werknemer een stuk interessanter.”

Riek: “We horen dezelfde geluiden bij andere ondernemers in onze achterban. Het moet voor ondernemer en werknemer gewoon aantrekkelijker worden, anders houden we uiteindelijk alleen nog maar zzp’ers over.”

Beloon opleidingsinspanning bedrijven

In de huidige technische opleidingen missen de ondernemers het lts-gevoel van vroeger dat tot uiting kwam in een goede aansluiting tussen school en werkvloer. Martijn: “Ik zie dat niet meer op de vmbo’s. Als ze van school komen kunnen ze nog niks. De opleiding begint pas, als wij ze aannemen. Ik zou graag zien dat dat lts-gevoel weer terugkomt. Dus op school zouden ze meer in de zandbak moeten kunnen spelen. Gewoon proefuren draaien, het liefst bij de bedrijven, want dan zien ze hoe interessant ons vak eigenlijk is. Samen met een collega hebben we daarover interessante ideeën ontwikkeld die geleid hebben tot opleidingsinitiatieven. Op onze site www.de-krom.nl is daarover onder ‘nieuws’ meer te lezen. ”

Johan: “Als wij tijd en geld steken in de opleiding van mensen, willen we er ook graag wat voor terug hebben. We vertalen dat het liefst naar een arbeidscontract van vijf tot zeven jaar. Dus we vragen enkele jaren de inzet van het vakmanschap dat wij de werknemers hebben bijgebracht. Wil je toch eerder weg, dan betaal jij of je nieuwe werkgever naar rato de kosten van opleiding. Een soort van transfersom, zeg maar.”

“Het bedrijf met de slimste juridische kennis vindt de meeste gaten in het bestek, schrijft onder de prijs in en compenseert dat met meerwerk. Dat moet verboden worden.”

Theo: “Ik vind dat op zich een heel redelijk verhaal. Want we zien nog te vaak, dat een deel van de bedrijven niet investeert in jonge mensen of herintreders, maar de opgeleide mensen weghaalt bij de bedrijven die wel opleiden. Je kunt ook denken aan een systeem waarbij de bedrijven met extra geld vanuit het ministerie van onderwijs gestimuleerd worden mensen op te leiden.”

Laagste prijs werkt misbruik in de hand

Qua aanbesteden zien de ondernemers nog erg veel voor de laagste prijs over de toonbank gaan.

Johan: “Je krijgt dan situaties waarbij degene met de slimste juridische kennis het werk in de wacht sleept. Die vindt de meeste gaten in het bestek, schrijft onder de prijs in en compenseert dat met meerwerk. Wij vinden dat geen manier van werken en vinden dat gemeentelijke opdrachtgevers daar geen ruimte voor moeten bieden.”

Martijn: “De gemeenten waar wij voor werken, pakken het doorgaans anders aan. Eindhoven is een mooi voorbeeld. Deze gemeente draagt duurzaamheid hoog in het vaandel en voert een mkb-vriendelijk aanbestedingsbeleid. De inschrijvingen bij een aanbesteding worden voor vijftig procent beoordeeld op prijs en voor vijftig procent op duurzaamheidscriteria.”

De broers zijn enthousiast over deze benadering. “Eindhoven bestelt een weg en verbindt daar een paar eisen aan. Het werk wordt dan gegund aan de aannemer  met het beste en meest duurzame plan. Voor zulke uitvragen lopen we warm.”

Kortom:  een spekkie voor het bekkie voor het bedrijf dat het eerste bedrijf in Etten Leur is, dat een Groene Pluim in ontvangst mocht nemen.

Mustafa is zichtbaar onder de indruk. “Zo hoort het eigenlijk. Met zulk aanbestedingsbeleid stimuleer je duurzame innovatie.  Ik ben uitgenodigd voor een presentatie op het VNG Congres dit jaar en kan hier alvast de toezegging doen dat ik jullie inzichten over opdrachtgevende gemeenten daar stevig naar voren zal brengen.”