BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Verplichte opleiding voor werken met PUR

23-08-2023
door Redactie
GAzet

Vanaf 24 augustus 2023 is het verplicht dat iedere werknemer die met PUR werkt, hier een speciale opleiding voor heeft gevolgd. In PUR-schuim zitten diisocyanaten; gevaarlijke stoffen die onder andere astma kunnen veroorzaken. Daarom is het vanuit Europese REACH-wetgeving vanaf 24 augustus 2023 verboden om met producten te werken die diisocyanaten bevatten zonder daar een speciale training voor gevolgd te hebben.

Je kunt de verplichting tot training terugvinden op het etiket van de producten die het betreft. De restrictie geldt voor producten met meer dan 0,1% diisocyanaten. De trainingsplicht geldt voor iedereen die beroepsmatig met diisocyanaten werkt (industrieel of professioneel). Hieronder vallen ook ZZP’ers. De restrictie geldt echter niet voor consumenten (doe-het-zelvers).

Naast de bekende PUR-schuimbusjes, kan het ook gaan om lijmen en lakken die diisocyanaten bevatten. En natuurlijk het tweecomponenten PUR-schuim dat gebruikt wordt bij de na-isolatie van kruipruimtes, et cetera.

Opleiding

De Europese vereniging van producenten van diisocyanaten, is verantwoordelijk gesteld voor het ontwikkelen en beschikbaar maken van opleidingsmateriaal. Ze doen dit via een speciaal ontwikkelde website waarop je de relevante trainingen kunt vinden. Je kunt hier een e-learning volgen of een klassikale training zoeken. Kijk op: https://www.safeusediisocyanates.eu/nl.

Je kunt ook zelf een arbodeskundige met voldoende kennis van diisocyanaten vragen om de opleiding te verzorgen. Leg dan wel goed vast dat de opleiding de juiste informatie bevat (gebruik bijvoorbeeld het opleidingsmateriaal van de leverancier) en dat de opleider de juiste kwalificaties heeft. Een online opleiding (e-learning) kan geschikt zijn, maar dan moet er wel een mogelijkheid zijn om bij onduidelijkheden vragen te stellen aan een deskundige.

Verplichtingen

Voor vragen over de verplichte trainingen kun je het beste contact opnemen met je leverancier. Zij kunnen ook aangeven welke mate van opleiding nodig is voor welk product of toepassing. Zo kun je inschatten wat de impact is voor jouw bedrijf en hoe je aan de nieuwe eisen kunt gaan voldoen. Zeker is dat:

  • de opleiding met goed gevolg moet worden afgelegd om met diisocyanaten te mogen blijven werken;
  • de werkgever verantwoordelijk is om dit per medewerker te registeren en;
  • de opleiding iedere vijf jaar herhaald moet worden.

Het is verder belangrijk om te weten dat de nieuwe wet- en regelgeving alleen geldt voor medewerkers die PUR, kitten, vernissen, et cetera, aanmaken en aanbrengen. Bij het bewerken van uitgeharde PUR en schuimen, zoals bij het boren in PUR-schuim, geldt de verplichting van het hebben afgerond van een opleiding niet. Met andere woorden: alleen bij blootstelling aan di-isocyanaten is de opleiding verplicht.

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid: https://chemischestoffengoedgeregeld.nl/.