BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Juridische mogelijkheid voor hoogwaardig hergebruik

21-08-2023
door Redactie
Nieuws

In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. Eén van de manieren om dit te bereiken, is het zo goed mogelijk hergebruiken van materialen, producten en installaties. Echter, soms is het moeilijk om aan te tonen dat hergebruikte materialen voldoen aan de wettelijke eisen. In die gevallen kan de gelijkwaardigheidsbepaling uitkomst bieden. Een nieuwe factsheet van De Circulaire Bouweconomie maakt duidelijk hoe u de gelijkwaardigheidsbepaling in de praktijk kunt toepassen.

Alle bouwwerken en daarmee ook veel van de materialen die we daarin toepassen, moeten voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 (hierna: Bouwbesluit). Deze bestaan uit doelvoorschriften (functionele eisen) en middelvoorschriften (prestatie-eisen). Ze bevatten normen en eisen op het gebied van milieu en energie, maar ook bijvoorbeeld constructieve en brandveiligheid, gezondheid en bruikbaarheid.

Deze voorschriften zijn echter gebaseerd op nieuwe materialen, producten en installaties. Het is soms lastig om aan te tonen en te beoordelen hoe hergebruikte materialen hieraan voldoen. Maar er is een oplossing: de gelijkwaardigheidsbepaling. Kortgezegd geeft deze de mogelijkheid om nieuwe materialen of oplossingen aan te dragen en toe te passen die nog niet in de wet zijn opgenomen. Ondanks dat deze bepaling zijn oorsprong ziet in innovatieve materialen en technieken, biedt dit ook kansen voor circulair bouwen. Zoals voor het toepassen van hernieuwbare materialen en het hoogwaardig hergebruik van secundaire materialen.

Nieuwe factsheet downloaden

Lees alle details verder in de nieuwe factsheet ‘Een juridische mogelijkheid voor hoogwaardig hergebruik’ van De Circulaire Bouweconomie, met ook aandacht voor:

  • Voor wie is de gelijkwaardigheidsbepaling bedoeld?
  • Hoe wordt gelijkwaardigheid beoordeeld?
  • Hoe kan ik gelijkwaardigheid aantonen?
  • Wat zijn de randvoorwaarden?
  • De gelijkwaardigheidsbepaling in de Omgevingswet.
  • Tips bij toepassing en beoordeling van de gelijkwaardigheidsbepaling.

Downloaden factsheet: ga naar https://circulairebouweconomie.nl. Vul in het zoekvak in: ‘juridisch hergebruik’.