BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Bewijslast blijft bij werkgever liggen

14-08-2023
door Redactie
GAzet

Ook als de toedracht van een bedrijfsongeval niet helemaal helder is, ligt de bewijslast bij de werkgever. Alleen al om die reden doet de werkgever er goed aan altijd melding te maken van het ongeval. En verder voorkom je door melding een bestuursrechtelijke boete, als achteraf blijkt dat melding had moeten plaatsvinden.

Daarnaast is het ongevalsrapport zeer bruikbaar om helderheid over de toedracht en oorzaak van het ongeval te verschaffen. Het ongevalsrapport draagt niet alleen bij aan het optimaliseren van een veilige werkomgeving. Het vormt ook, en dat is niet minder belangrijk, een goede en betrouwbare weergave van de toedracht in het geval de werknemer een claim indient.

Een verstandige werkgever onderzoekt of laat onderzoeken wat er precies is gebeurd. Verklaringen van getuigen zijn snel opgesteld, foto’s en filmopnamen zo gemaakt. Die kunnen allemaal bijdragen tot de waarheidsvinding, voor het geval daar toch discussie over dreigt te ontstaan.