BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Van de Bunt Isolatietechniek: “De isolatiebranche wordt almaar duurzamer.”

27-07-2023
door Redactie
Ondernemerschap

De energietransitie bezorgt isolatiebedrijven een boost. Met nieuwe technieken, materialen en certificeringen verduurzaamt de branche zelf ook. Bij Van de Bunt Isolatietechniek in Putten, gespecialiseerd in na-isolatie, doen ze daar volop aan mee. Directeur Steven Endema: “Wij werken tegenwoordig met cellulose en recyclebare PIF-folies en hebben ons gecertificeerd voor een betere veiligheid en gezondheid op de werkplek.” Momenteel onderzoekt het Puttense bedrijf of ook de hernieuwbare grondstof olifantengras geschikt is als nieuw isolatiemateriaal: “Maar dat staat nog in de kinderschoenen…”

Tekst: Hans Fuchs
Foto’s: Van de Bunt

Wie op bezoek gaat bij Van de Bunt Isolatietechniek in Putten, eindigt niet op een anoniem Veluws bedrijventerrein langs de A28 of op een dertien-in-een-dozijn industriegebied aan de stadsrand. MKB-bouwbedrijf Van de Bunt houdt kantoor in het uitgestrekte buitengebied van Putten. Midden in het boerenland, omringd door agrarische bedrijven aan smalle kronkelende wegen en weides met hier en daar nog een ondersteboven gehesen Nederlandse vlag.

“Kantoren moeten in 2030 label C scoren, woningen van corporaties label B. Een onhaalbare zaak, maar wel een noodzakelijk streven.”

van de bunt

Steven Endema, directeur Van de Bunt Isolatietechniek: “De verbondenheid met de regio zie ik als een onderdeel van ons MKB-ondernemerschap.”

Van boer naar bouwbedrijf

Die locatie, dat is geen toeval. Van de Bunt Isolatietechniek is gevestigd op de plek waar het bedrijf in 2008 ontstond, legt directeur Steven Endema uit: “Dat we hier zitten, heeft alles te maken met Henk van de Bunt, de oprichter van ons bedrijf. Henk was boer en moest twee keer meemaken hoe de vogelgriep in zijn bedrijf toesloeg. Met alle gevolgen van dien: ruiming van zijn kippen, kapitaalverlies, discontinuïteit. Na de tweede keer was de maat vol. Henk koos voor een radicale koerswijziging. Hij bezat contacten in de isolatiebranche en ging de isolatietechniek in. Vanaf de boerderij. Met één auto, waarin hij samen met zijn schoonzoon klanten bezocht en klussen uitvoerde, en met zijn vrouw Ria op kantoor.”

Groei uitgedrukt in aantallen auto’s

Met succes. Toen Steven Endema in 2020 het bedrijf overnam, telde Van de Bunt Isolatietechniek vijftien auto’s. Endema drukt de groei van het bedrijf uit in het aantal auto’s: elke auto vertegenwoordigt voor hem een ploeg van twee man, ergens in de regio op pad en aan de slag bij klanten: “Inmiddels staat de teller op 22 auto’s en zijn we gegroeid van 45 man in 2020 naar 67 man nu. Naast de mensen die op locatie isoleren, werken er adviseurs in de buitendienst, een aantal mensen op kantoor en een handvol vakmensen voor hand- en spandiensten.”

Bij al die groei bepaalt de ontstaansgeschiedenis nog altijd de sfeer op de werkvloer, stelt Endema: “Bij ons vind je de mentaliteit terug van de Veluwse agrarische sector: ‘Doe maar normaal, doe gewoon je werk’.”

Groei in de zakelijke markt

Van de Bunt Isolatietechniek verzorgt voor zo’n achtduizend panden per jaar de na-isolatie. Voor de helft bij particulieren, de andere helft op de zakelijke markt: woningcorporaties, aannemers op renovatieprojecten. Steven Endema: “Wij doen op die laatste markt hoofdzakelijk mee aan het verduurzamen van woningen tot 1990. Wij hebben zodoende ook niet te maken met de stikstof- en PFAS-problematiek. Bij onze projecten is geen sprake van nieuwbouw, geen sprake van grondverplaatsing.”

De groei voor Van de Bunt zit vooral in de zakelijke markt. Kantoren moeten in 2030 label C scoren, woningen van corporaties label B. Een onhaalbare zaak, aldus Endema, hoe rap bedrijven en corporaties momenteel ook verduurzamen: “Maar het is wel een noodzakelijk streven, de hele energietransitie, de overstap naar een economie met gesloten kringlopen.”

van de bunt

Nieuwe materialen

Steven Endema ziet dat dat streven zich vertaalt in nieuwe technieken, materialen en certificeringen: “Als branche worden ook wij almaar duurzamer. Wij zijn inmiddels gecertificeerd voor het werken met cellulose, gerecycled papier voor het na-isoleren van daken, vloeren en tussenvloeren. Dat materiaal gaat er met een hoge densiteit in en heeft een goede isolerende werking.”

Ook voor PUR zijn er alternatieven. Endema noemt de recyclebare PIF-folies als vervanging van gespoten PUR: “PIF bestaat uit meerlaagse folies, vergelijkbaar met Tonzons luchtzakken. Het wordt in zes tot acht lagen met pluggen aan de onderkant van de vloer aangebracht en vervolgens afgeplakt. PIF is weliswaar aardoliegebaseerd, net als PUR, maar het is recyclebaar. ”

Deugdelijk werken

Woningcorporaties stappen over op de folies, ziet Steven Endema: “Omwille van de recyclebaarheid, maar ook omdat met PIF een oud probleem van PUR van tafel is. Bij het gebruik van PUR mogen bewoners tijdens en tot twee uur na het aanbrengen van de isolatie hun woning niet in.”

Van de Bunt is voor de PIF-folies INSULA-gecertificeerd: ” We melden al ons werk met PIF-folies bij INSULA aan en de organsiatie controleert steekproefgewijs de deugdelijkheid van het werk, in verband met gezondheids- en milieurisico’s. Bij iedere duizend meter aan PIF-folie worden we gecontroleerd. Dat is best goed geregeld. In ons belang en dat van onze klanten.”

van de bunt

Duurzamer met cellulose-korrels en olifantengras

Steven Endema verwijst ook naar een circulair alternatief voor het op aardolie gebaseerde EPS: cellulose-korrels: “En we onderzoeken momenteel of we op enigerlei wijze olifantengras kunnen gebruiken in ons werk. Het staat nog in de kinderschoenen, maar het past volledig in de trend naar meer duurzaamheid.”

Niet alleen de materialen, ook de technieken zijn verfijnd. Endema: “Vroeger maakten we in de buitenmuur boorgaten ter grootte van een hele steen. Inmiddels zijn we van 24 mm terug naar 12 mm aan boorgaten in de voeg. Daarbij zijn we gebonden aan een boorpatroon. De certificerende instelling SKG-IKOB controleert dat. En ze kijken: zijn de machines goed afgesteld, gebruik je de juiste hoeveelheid lijm, is de luchtdichting in orde?”

Het lidmaatschap van de brancheorganisatie wordt vaak gevraagd in het bestek, aldus Endema: “Isolerend Nederland heeft ook een geschillencommissie, die bindende uitspraken doet. Als je werk niet naar behoren is gedaan, heb je twee weken de tijd om het in orde te maken.”

Regionaal de sterkste en zorg voor lokale economie

De sterke groei in de markt betekent niet dat Van de Bunt nog verder meegroeit. “We hadden verder kunnen groeien, maar we hebben ervoor gekozen om in de regio te blijven, in het gebied met als grens de steden Zwolle, Deventer, Amsterdam en Utrecht – de steden zelf incluis”, vertelt Endema, “maar ik heb geen ambitie als landelijke speler. Ik wil wel regionaal de sterkste zijn. Die verbondenheid met de regio zie ik als een onderdeel van ons MKB-ondernemerschap. Ik wil dit bedrijf later zo kunnen doorgeven dat mijn mensen, die ook uit de regio komen, over vijftien tot twintig jaar nog steeds een goede baan bij Van de Bunt hebben. Onze spullen kopen we ook voor 80% lokaal in. Met materiaal van bijvoorbeeld Knauf en dergelijke kan dat niet. Maar voor de rest halen we ons klein materieel lokaal bij twee partijen. Zo dragen we bij aan de lokale economie.”

Veilig en gezond werken

Het bezit van certificeringen ziet Steven Endema als goed ondernemerschap: “Dat doen we niet alleen voor onze klanten of omdat de wet- en regelgeving het van ons verlangt. Dat heeft ook te maken met de veiligheid en gezondheid van onze mensen. Onze mensen zijn het belangrijkste en maken Van de Bunt het bedrijf dat het nu is. Ik wil dat we op onze werkplek veilig en gezond bezig zijn. De eerste man op de auto is altijd een gecertificeerd BHV’er, de tweede man kent zijn EHBO. We maken voor iedere klus een LMA-analyse, met een digitale checklist.”

Wat betreft de toekomst: ooit houdt het met de spouwmuurisolatie een keer op, stelt Endema: “We kijken zijdelings al naar gevelisolatie. Maar het is nu zo druk, dat we de komende jaren werken volgens het motto ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’.