BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Statushouders sneller aan het werk

29-06-2023
door Redactie
GAzet

Werken helpt nieuwkomers om sneller te integreren. Het draagt bij aan het leren van de taal, het opbouwen van een netwerk en het geeft meer zelfvertrouwen. Het kabinet wil daarom dat statushouders, ofwel vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning, sneller aan het werk gaan dan nu het geval is. Gemeenten gaan daarom aan de slag met startbanen voor statushouders. Ook worden ze in een asielzoekerscentrum al gekoppeld aan potentiële werkgevers en dat kunnen heel goed ondernemers in de bouw en infra zijn.

Dat staat in een plan van aanpak dat minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het plan is met sociale partners en een groot aantal maatschappelijke organisaties, uitzenders en gemeenten tot stand gebracht.

Van Gennip: “Op de werkvloer leer je de Nederlandse taal en cultuur het snelste. Daarom is het essentieel dat statushouders de kans krijgen én grijpen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Met een betaalde baan kunnen statushouders zelfstandig hun leven leiden en bijdragen aan de samenleving. Dat is van groot belang voor statushouders zelf en voor de onderlinge solidariteit in ons land. Hier gaan we statushouders actiever bij helpen, samen met gemeenten, werkgevers, het onderwijs en maatschappelijke organisaties.”