BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Nieuwe werkwijze Arbeidsinspectie niet zonder risico

27-06-2023
door Redactie
GAzet

De Nederlandse Arbeidsinspectie hanteert een nieuwe werkwijze bij. Werkgevers doen nu zelf onderzoek naar bepaalde meldingsplichtige arbeidsongevallen (zie BouwBelang 1, p. 41). Maar dit kan voor de werkgever risico’s en onzekerheden met zich meebrengen.

Accident of a male worker at the construction site. A woman found injured man worker lying unconscious on the floor.

De nieuwe werkwijze is praktisch, efficiënt en oogt sympathiek, maar kan problematisch worden.
Uit de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) volgt namelijk dat “degene die wordt verhoord met het oog op het aan hem opleggen van een bestraffende sanctie, […] niet verplicht [is] ten behoeve daarvan verklaringen omtrent de overtreding af te leggen”. (art. 5:10a, eerste lid Awb). Die bepaling is beperkt tot het verhoor van de overtreder. Maar het achterliggende beginsel dat iemand niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling, is daartoe niet beperkt.
Dit zogeheten ‘nemo tenetur’-beginsel ziet voornamelijk toe op de verklaringsvrijheid van de overtreder en niet op materiaal dat onafhankelijk van de wil van de overtreder bestaat. Dat volgt uit jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Die verklaring kan ook een verklaring zijn die wordt vastgelegd in een rapportage. En daar kan de schoen gaan wringen.