BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Het mkb in het gedrang

30-05-2023
door Redactie
Nieuws

Op 8 mei 2023 is de MKB INFRA Award voor meest mkb-vriendelijke aanbesteder 2023 uitgereikt. Het is de vijfde keer dat we dat hebben gedaan en dat is een lustrum waar we trots op zijn. Gelukkig zijn er nog steeds genoeg kandidaten om de verkiezing door te laten gaan, maar ik durf de conclusie te trekken dat het er in ieder geval niet beter op wordt met de mkb-vriendelijkheid.

Philip van Nieuwenhuizen
Voorzitter/directeur MKB INFRA

Misschien zijn de intenties wel goed bij veel opdrachtgevers en ligt het aan externe factoren dat de ruimte voor het mkb steeds harder moet worden bevochten. Zoals het feit dat er bij overheidsopdrachtgevers te weinig (ter zake kundige) capaciteit is, waardoor (ongewenste) clustering en bundeling noodzakelijk wordt. Of doordat er te veel tegelijk wordt gevraagd aan zaken die niet rechtstreeks met het product te maken hebben, maar wel politiek wenselijk zijn.

Anders dan elders in het bedrijfsleven waar de bedrijven autonoom hun transitiepad naar duurzaamheid kunnen bepalen, moeten infrabedrijven hun transities verplicht en vaak schoksgewijze op die politieke ambities afstemmen. Dat is voor de mkb-ondernemer logischerwijze nog minder gemakkelijk dan voor grote bedrijven met een grote staf. Maar als hij juist wel zijn nek uitsteekt (en daar zijn vele mooie voorbeelden van), komt hij vaak in de knel omdat er te weinig budget is voor het betalen van de kosten van de gestelde ambities. Of omdat de inkoper toch veiligheidshalve kiest voor de laagste prijs in plaats van een ‘EMVI-waardering’ voor de innovaties of gedane investeringen.

Voor alle gestelde ambities en noodzakelijke transities is een divers bedrijfsleven nodig – groot, middelgroot en klein – met een gelijk speelveld. De kandidaten, finalisten en winnaars van onze Award snappen dat en hebben hun intenties ondanks al die externe factoren weten te verwezenlijken. Hierdoor kan het mkb werken aan zijn toekomstbestendigheid. Hopelijk zijn zij een inspiratie voor andere opdrachtgevers, en zien we in komende jaren het aantal geschikte kandidaten stijgen.

Philip van Nieuwenhuizen

Voorzitter/directeur MKB INFRA