BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Eindhoven winnaar MKB INFRA-AanbestedingsAward 2023

12-05-2023
door Redactie
Nieuws

De MKB INFRA-AanbestedingsAward 2023 is gewonnen door de gemeente Eindhoven. Volgens de jury is Eindhoven de meest mkb-vriendelijke aanbesteder van infrastructurele werken. Juryvoorzitter Peter Remmits ziet bij deze opdrachtgever een professioneel en up-to-date inkoopbeleid, waarbij mkb-vriendelijk aanbesteden één van de pijlers van de inkoopvisie is en het mkb ook daadwerkelijk kansen krijgt.

Inzet van mkb wordt op veel fronten gewaardeerd en gestimuleerd

Uit handen van wethouder Anne Mulder van de gemeente Den Haag (de vorige Awardwinnaar) ontving wethouder Stijn Steenbakkers namens winnaar gemeente Eindhoven de MKB INFRA-AanbestedingsAward 2023’

Daarnaast ademt de duidelijke inkoopvisie ook de toekomstige inzet voor een veilig en duurzaam Nederland, met bij uitstek relevante inzet van het mkb, die de komende jaren meer dan nodig is. Dat de inzet van het mkb bij de realisatie van toekomstige duurzaamheidsontwikkelingen nadrukkelijk wordt meegenomen, juicht de jury toe.

Eindhoven heeft in samenspraak met de markt een matrix voor Zero Emissie Bouwmaterieel ontwikkeld. Hierbij is juist met het oog op de investeringslast voor het mkb voorzien in doorgroeimogelijkheden voor bestaand materieel waardoor ook zij kunnen meedingen. De jury realiseert zich overigens dat de betreffende organisatie ook de mogelijkheden heeft in een goed beleid met bijbehorende aanpak rond duurzaamheid met inzet van bijbehorende menskracht te investeren. De jury hoopt dat deze visie niet alleen op opdrachtniveau, maar ook buiten de opdrachten om in de regio verder wordt uitgedragen, waarbij de jury van harte de ambassadeursrol die Eindhoven wil vervullen onderschrijft.

Gelijk speelveld

De jury constateertdat de driegenomineerde finalisten, naast Eindhoven ook de gemeente Rijssen Holten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, een gelijk speelveld creëren voor het mkb bij aanbestedingen. Hiervoor is bij alle drie serieuze aandacht, met de wil kritisch en zorgvuldig over specifieke thema’s rond aanbesteden na te denken. Niet alleen door open te staan voor geluiden uit de markt, maar ook actief de dialoog met de markt te zoeken. Remmits maakt de drie genomineerden een groot compliment voor de wijze waarop zij aanbesteden binnen de eigen organisatie aandacht geven.

V.l.n.r. Philip van Nieuwenhuizen, voorzitter MKB INFRA, Peter Remmits, voorzitter jury MKB INFRA Award, Stijn Steenbakkers, wethouder gemeente Eindhoven, Anne Mulder, wethouder gemeente Den Haag, Gerda Quak, directeur bedrijfsvoering Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en René de Koff, wethouder gemeente Rijssen Holten

Aanvullende vragenronde

Om uiteindelijk de winnaar te kunnen kiezen, heeft de jury nog een extra aanvullende vragenronde ingelast. Hierbij is specifieker gekeken naar ‘theorie en praktijk’; worden de aan het papier toevertrouwde visies ook toegepast in het beleid in de dagelijkse praktijk? Belangrijk voor de jury waren een gezond evenwicht tussen rechtmatigheid en doelmatigheid, hoe hieraan in de praktijk handen en voeten zijn gegeven en het vervullen van een voorbeeldfunctie op eigen schaal. Dit laatste werd getoetst omdat de in omvang en diversiteit van elkaar verschilen. Tevens is gekeken naar aantoonbare resultaten en duidelijke kansencreatie voor het mkb.

Verduurzaming telt mee

Met de tweejaarlijkse MKB INFRA-AanbestedingsAward wordt ingespeeld op de aanbestedingswetgeving, waardoor een gelijk speelveld voor grote en mkb-bedrijven moet ontstaan en eerlijke concurrentie wordt gestimuleerd. Daarnaast is bij deze inzending ook gekeken hoe aanbestedende diensten omgaan met duurzaamheidsaspecten in het kader van de verduurzamingsoperatie in Nederland.Met de prijs hoopt MKB INFRA dat vernieuwende oplossingen worden geïnitieerd en optimale prijs-prestatie-verhoudingen worden bereikt, waarmee tevens het maatschappelijk belang wordt gediend. Eerdere prijswinnaars waren de gemeenten Nijmegen, Steenwijkerland, Tilburg, Enschede en Den Haag.