BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

VSB Richtlijnen: Fundament voor veiligheid

27-04-2023
door Redactie
Nieuws

Sinds jaar en dag staan de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) en haar leden synoniem voor kwaliteit en veiligheid. Als het daarbij om veiligheid bij het werken op hoogte gaat, zijn richtlijnen van levensbelang. Ze vormen het fundament voor veiligheid. Alhoewel veel ondernemers geconfronteerd worden met een tsunami aan wet- en regelgeving, beseft iedereen wel dat veilig werken op hoogte pas mogelijk is als daar gezamenlijk richtlijnen voor zijn vastgelegd. Met leden die nagenoeg allemaal een (tijdelijke) werkplek op hoogte leveren, is VSB daarbij een belangrijke voortrekker.

Dit jaar is het al vijftien jaar geleden dat VSB, samen met Bouwend Nederland, de Richtlijn Steigers tot stand bracht. Een richtlijn die in korte tijd uitgroeide tot dé veiligheidsstandaard voor het veilig ontwerpen en monteren van en werken op stalen steigers. Al snel kreeg de richtlijn een vervolg met de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies. Vorig jaar nam VSB het initiatief om ook voor andere arbeidsmiddelen het veilig werken op hoogte in richtlijnen vast te leggen. De eerste stap daarin is de ontwikkeling van een richtlijn voor tijdelijke hangbruginstallaties waar momenteel hard aan wordt gewerkt en waarvan de contouren duidelijk zichtbaar beginnen te worden. Deze zal later gevolgd worden door richtlijnen voor rolsteigers, bouwliften en hefsteigers

Samenwerking
Bij de totstandkoming van dergelijke richtlijnen is samenwerking met stakeholders uit de industrie, bouw en tal van andere sectoren van vitaal belang voor het uiteindelijke succes. Deze stakeholders hebben ook zitting in de Stichting Veilig Werken Op Hoogte (SVWOH) en kunnen via de stichting meedenken en bijdragen aan de ontwikkeling en het beheer van certificatieschema’s en eind- en toetstermen. Aan de hand hiervan kunnen medewerkers worden opgeleid en geëxamineerd. Veiligheid begint immers met kennis en veiligheidsbewustzijn.
Net als de Richtlijn Steigers worden ook andere richtlijnen ontwikkeld als ‘levende’ documenten. Nieuwe werkmethoden, nieuwe wet- en regelgeving en andere relevante ontwikkelingen kunnen zo continu in de richtlijnen worden verwerkt. Hierdoor kunnen deze worden gezien als dé stand van de techniek. Een mooi voorbeeld hiervan is de update van de Richtlijn Steigers waaraan momenteel wordt gewerkt en die momenteel als conceptversie ter visie is voorgelegd aan alle stakeholders. In het verlengde van de Richtlijn Steigers zal ook de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies op korte termijn worden herzien.

Met deze initiatieven benadrukt VSB eens te meer dat veiligheid niet een statisch gegeven is, maar een onderwerp waaraan continu door iedereen moet worden gewerkt. Samen met andere stakeholders blijft VSB zo werken aan maximale veiligheid en kwaliteit!

Frank Klessens
Voorzitter VSB