BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Subsidieregeling emissieloos bouwmaterieel

13-03-2023
door Redactie
Emissieloos

Het kabinet stelt 400 miljoen euro extra beschikbaar voor het programma Schoon en Emissieloos bouwen. Met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) kun je onder meer subsidie aanvragen voor het kopen van emissieloze bouwmachines of het ombouwen van bestaand bouwmaterieel. Sinds 9 mei 2023 is de regeling weer geopend! In totaal loopt de regeling door tot en met 31 december 2026. Wat houdt de regeling precies in?

Tekst: ing. Frank de Groot

De SSEB is bedoeld voor ondernemers die emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines willen kopen of bestaande bouwwerktuigen willen ombouwen. Ook kun je subsidie aanvragen voor een innovatief idee om emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines te ontwikkelen en de daarvoor benodigde laadinfrastructuur te verbeteren. De regeling richt zich op bouwbedrijven die in Nederland gevestigd zijn, die zelf materieel hebben en bedrijven die bouwmaterieel verhuren. We zetten de mogelijkheden op een rij.

Aanschaf bouwmachines

De regeling SSEB Aanschaf stimuleert de aanschaf van emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines: bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen. Hiervoor geldt:

 • Startdatum: 9 mei 2023, 9:00 uur.
 • Einddatum: 30 december 2023, 12:00 uur.
 • Totaal budget 2023: 36 miljoen euro.
 • Voor wie: Bedrijven in de bouwsector die in Nederland gevestigd zijn en die bouwmachines aanschaffen voor eigen gebruik. Bedrijven die bouwmachines aanschaffen en via lease of verhuur aan andere bedrijven aanbieden.

Heb je subsidie aangevraagd voor de aanschaf van een nieuwe bouwmachine? Dan kom je bijna altijd in aanmerking voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Vanaf 2023 trekt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het vaste percentage Milieu-investeringaftrek van de investeringskosten standaard af van het SSEB-subsidiebedrag. Ook als je de MIA niet aanvraagt of hier niet voor in aanmerking komt.

Ombouw bouwmachines

De regeling SSEB Retrofit stimuleert het emissiearm (uitstootarm) of zelfs emissieloos (uitstootvrij) maken van ‘bouwwerktuigen’ of ‘zeegaande bouwvaartuigen’. Hiervoor geldt:

 • Startdatum: 9 mei 2023, 9:00 uur.
 • Einddatum: 30 december 2023, 12:00 uur.
 • Totaal budget 2023: 14 miljoen euro.
 • Voor wie: Bouwbedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Het gaat om bedrijven met eigen materieel, eigenaren van zeegaande bouwvaartuigen en bedrijven die bouwwerktuigen of zeegaande bouwvaartuigen verhuren. Ook is het van belang dat ze een specifieke SBI-code hebben. De SBI-code is de Standaard Bedrijfsindelingscode. Deze code laat zien wat de activiteit van uw bedrijf is.

Je krijgt subsidie als je bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen ombouwt. De ombouw kan bestaan uit:

 • Een SCR-katalysator aanschaffen en installeren om een bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig emissiearm te maken. Een SCR-systeem zet stikstofoxide (NOx) om in waterdamp en stikstof (zonder oxiden).
 • Een dieselbouwwerktuig ombouwen naar een emissieloze variant door een elektrische aandrijfmotor in te bouwen en te installeren.
 • Een bouwwerktuig hermotoriseren dat in gebruik is met verbrandingsmotor (tot en met 560 kW) en emissienorm fase IIIB of ouder. Dit door de aanschaf en installatie van een nieuwe verbrandingsmotor vanaf 130 kW met emissienorm fase V (als in de NRMM-Verordening), of de aanschaf en installatie van een nieuwe verbrandingsmotor die in verordening als gelijkwaardig staat.
 • Een zeegaand bouwwerktuig hermotoriseren dat in gebruik is, door de aanschaf en installatie van een nieuwe verbrandingsmotor die voldoet aan de emissienorm IMO MARPOL Tier III.

Let op: het bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig zelf (waarop de ombouw plaatsvindt) komt niet in aanmerking voor subsidie. Een voorbeeld: een graafmachine die emissiearm wordt gemaakt door er een SCR-katalysator in te bouwen. Er is subsidie mogelijk voor de katalysator plus de kosten van het plaatsen ervan (materiaal en uren), maar niet voor de machine zelf. Verder geldt: per kalenderjaar kan een onderneming of groep van ondernemingen (economische eenheid met organisatorisch verbonden rechtspersonen en vennootschappen) maximaal € 1 miljoen aan subsidie ontvangen voor SSEB Aanschaf en/of SSEB Retrofit samen.

Foto: Volandis.

Staat de SCR-katalysator (met inbouw), of ombouw naar een geheel emissieloos gebruikt bouwwerktuig, op de Milieulijst van de MIA? Dan trekt RVO een percentage van 11,25% van de investeringskosten (aanschafkosten) af van het subsidiebedrag, dat je ontvangt voor de SSEB. Dit bedrag brengt RVO ook in mindering als je geen MIA aanvraagt, of hierop geen aanspraak maakt, ondanks dat de investering op de Milieulijst van de MIA staat.

Innovatie

De regeling SSEB Innovatie stimuleert innovatieve oplossingen voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur. Je kunt subsidie aanvragen voor een project praktijkervaring, technische ontwikkeling (tender) of een haalbaarheidsstudie (wie-het-eerst-komt, het-eerst-maalt). Hiervoor geldt:

 • Startdatum: 9 mei 2023, 9:00 uur.
 • Einddatum: 30 december 2023, 12:00 uur.
 • Totaal budget 2022 (!): tien miljoen euro. Daarvan was na de einddatum voor de haalbaarheidsstudie nog € 504.720,- beschikbaar. Budget 2023 nog onbekend.
 • Voor wie: Onderneming die in Nederland gevestigd is, of een samenwerkingsverband van deze ondernemingen. Ook mag het gaan om een samenwerkingsverband van bovenstaande onderneming(en) met een niet-gouvernementele organisatie of een publiek-gefinancierde onderzoeksorganisatie.

Voor alle details en indienen van een aanvraag: ga naar https://rvo.nl/subsidies-financiering/sseb.