BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Omgaan met concurrenten in bouw en infra

22-02-2023
door Redactie
Nieuws

In de praktijk kom je je concurrenten regelmatig tegen. Vaak kom je in aanmerking voor dezelfde projecten of schrijf je je bijvoorbeeld in voor dezelfde aanbesteding. Ook is het waarschijnlijk dat je elkaars ontwikkelingen volgt. Over het omgaan met concurrenten bestaan er veel regels over wat wel en niet mag: de zogenaamde mededingingsregels. In dit artikel een tweetal praktische tips die je kan gebruiken als handvatten om goed om te gaan met je concurrenten en die tegelijkertijd helpen om te voorkomen dat de regels worden overtreden.

Het is natuurlijk goed om de markt in de gaten te houden en te zien wat de concurrentie doet. Welk materieel gebruikt X voor die klus? Zou Y ook overstappen op een wagenpark op waterstof? Het is daarnaast nuttig om samen te werken indien je daardoor in staat bent efficiënter te werken, meer te innoveren en/of beter te concurreren. Dit is tot op zekere hoogte toegestaan voor zover de afnemers daarvan profiteren. Ook lijkt er tegenwoordig meer ruimte voor samenwerking tussen bedrijven en concurrenten op het gebied van duurzaamheid.

Mededingingsregels

Over het omgaan met concurrenten bestaan er veel regels over wat wel en niet mag, waar elk bedrijf zich aan dient te houden: de zogenaamde mededingingsregels. Deze regels zijn er om te voorkomen dat door oneerlijke concurrentie prijzen hoger worden, consumenten minder keus hebben en innovatie wordt belemmerd. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van deze regels. Zij houdt in de gaten of de concurrentie wel eerlijk verloopt en er geen verboden afspraken worden gemaakt. Ook kijkt de ACM bijvoorbeeld of er, tegen de mededingingsregels in, gevoelige informatie wordt uitgewisseld tussen concurrenten.

De regels zijn vaak ingewikkeld en niet bij iedereen bekend. Toch onderzoekt de ACM regelmatig verschillende branches en markten om te zien of de regels worden nageleefd. Wanneer de ACM zelf ziet (of een tip krijgt) dat een bedrijf de regels overtreedt, kan zij een onderzoek starten. Als de ACM besluit om uiteindelijk te handhaven, worden er hoge boetes uitgedeeld.

Tip 1. Zorg dat iedereen binnen het bedrijf op de hoogte is van de belangrijkste regels

De mededingingsregels gelden voor iedereen binnen het bedrijf. Niet alleen de directeur of de managers dus, maar alle medewerkers. Met name de mensen die rechtstreeks in contact staan met klanten, leveranciers en concurrenten hebben het meeste te maken met handelingen waarbij je bewust moet zijn van de mededingingsregels. Zorg er daarom voor dat iedereen weet welke basisregels gelden.

In de dagelijkse bedrijfsvoering hebben veel bedrijven vaak te maken met twee basisregels. Deze zijn kortgezegd als volgt:

  • maak geen verboden afspraken met concurrenten (het zogenaamde kartelverbod); en
  • maak geen misbruik van je machtspositie.

Het is verstandig om alle werknemers bekend te laten worden met de regels die voor het bedrijf relevant zijn en intern een vraagbaak te hebben waar ze terecht kunnen. Zo kunnen medewerkers altijd met elkaar sparren bij gevoelige kwesties of twijfelgevallen. Deze twee regels zijn verder uitgewerkt in de wet en kennen elk weer allemaal specifieke regels en uitzonderingen. Welke regels precies gelden verschilt per bedrijf.

Het bekend laten worden met de regels kan bijvoorbeeld in de vorm van laagdrempelige trainingen of periodieke quizzen voor werknemers. Uit onze ervaring merken wij dat het belangrijk is om dit soort onderwerpen op een open manier en als groep te bespreken.

Veel van deze regels staan duidelijk uitgelegd op de website van de ACM en de overheid. Een goede eerste stap om je medewerkers bekend te laten worden met de regels is het delen van deze informatie. Zie bijvoorbeeld de leidraad en beknopte leidraad ‘Samenwerking tussen concurrenten’, de leidraad ‘Afspraken tussen leveranciers en afnemers’ en de Handleiding Combinatieovereenkomsten.

Tip 2. Maak de concurrentie niet wijzer dan dat ze is

Natuurlijk zal de concurrent ook jouw bedrijf in de gaten houden. Voor zover informatie openbaar beschikbaar is, valt hier ook weinig aan te doen. Toch is er nog veel informatie die concurrenten niet kunnen (en vaak ook niet mogen) weten. Denk bijvoorbeeld aan informatie over (inkoop)prijzen, strategie, klanten, productiekosten en afspraken met personeel.

Als concurrenten dit soort gevoelige informatie van elkaar te weten komen, kan dit ertoe leiden dat bedrijven niet meer zelfstandig en onafhankelijk hun marktgedrag bepalen. Dit is in strijd met de mededingingsregels. Het is dus belangrijk dat geen enkele werknemer dit soort gevoelige informatie deelt met concurrenten. Niet als concurrenten er om vragen en ook niet ongevraagd.

Buiten het werk om kan het ook zijn dat je (medewerkers van) concurrenten spreekt of tegenkomt. Ook dan gelden de regels natuurlijk. Het is geen excuus dat de informatie-uitwisseling plaatsvindt in een privé setting.

Zelfs als je als bedrijf ongewenst gevoelige informatie ontvangt en hier geen afstand van doet kan dit in strijd zijn met de regels. Let dus altijd extra op in communicatie met concurrenten. Mocht je gevoelige informatie ontvangen, laat de concurrent dan schriftelijk weten hier niet van gediend te zijn en zelf niks met de informatie te doen.

Informatie

Wilt u meer informatie over de mededingingsregels, trainingen, of wordt u geconfronteerd met de ACM? Neem dan contact op met het mededingingsrecht team van Van Doorne advocaten.

 

Auteur: Sarah Beeston

Partner Europees & Mededingingsrecht

Van Doorne advocaten

beeston@vandoorne.com