BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Stimulans arbeidsmarktpositie (STAP)

16-01-2023
door Redactie
GAzet

Met het STAP-budget kan iedereen, die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt, vanaf begin 2022 subsidie aanvragen waarmee scholing, gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, ingekocht kan worden.

Het STAP-budget bedraagt per individu maximaal € 1.000 per jaar en vormt een aanvulling op alle individuele budgetten die door private partijen zoals werkgevers, sociale partners en
O&O-fondsen ter beschikking worden gesteld.

Permanente scholing via leerrechten

In het coalitieakkoord is afgesproken permanente scholing via leerrechten te bevorderen. Volgens het principe van leerrechten heeft elke Nederlander een basaal recht op publiek bekostigd onderwijs in zijn leven. In de huidige context van publiek gefinancierd onderwijs is daarom het doel van deze afspraak uit het coalitieakkoord om mensen met minder genoten opleidingsjaren meer toegang tot post-initiële scholing te bieden.

Praktisch geschoolden

Voor de uitvoering van de afspraak uit het coalitieakkoord wordt de STAP-regeling benut. Vanaf 2023 worden de additionele middelen uit het coalitieakkoord binnen de STAP-regeling ingezet als compartiment voor de doelgroep praktisch geschoolden (tot en met mbo4). Hierdoor kunnen de middelen op korte termijn – en toch haalbaar voor de uitvoering – voor deze groep worden gereserveerd. Daardoor wordt het STAP-budget voor deze groep betertoegankelijk en kunnen meer maximaal mbo-4 opgeleiden extra scholing volgen.