BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Keurmerk voor Kwaliteit en Veiligheid

24-05-2022
door Redactie
Nieuws

Ik weet niet hoe het u vergaat wanneer u het nieuws beluistert en over de personeelstekorten in onze branche hoort. Het sterkt mij iedere keer weer dat wij als branchevereniging een uiterst belangrijke rol vervullen. Niet zozeer in het afleveren van nieuw personeel – alhoewel veel van onze leden zich daar ook sterk voor maken – maar in het bieden van kernwaarden die onze branche aantrekkelijker maken.

Duurzaam werken is één van de kernwaarden. Door een verantwoorde bedrijfsvoering en een gezonde, veilige en uitdagende werkomgeving werken wij aan een branche waarin personeel duurzaam kan worden ingezet. Goede scholing, een scherpe kijk op de arbeidsmarkt en arboregelgeving die naadloos aansluit op de praktijk horen daarbij.

Tegelijkertijd besef ik dat de kennis en ervaring van onze leden – stuk voor stuk specialisten in het veilig werken op hoogte – inspirerend werkt voor andere partijen. Onze leden willen trends zetten, de stand van de techniek bepalen en als eerste op de hoogte zijn van vernieuwing of werken aan innovaties. De focus ligt daarbij op een veiligere toekomst; een focus die we ook met anderen willen delen. Veiligheid is immers een onderwerp waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben.

Vooruitgang

Wie veiligheid zegt, zegt tegelijkertijd ook ‘vooruitgang’. Want als het op veiligheid aankomt, geldt één strenge regel: ‘stilstand is achteruitgang’. Onze branche – de wereld van steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven – werkt voortdurend aan verbetering. Of het nu gaat om materiaal, technologie, vakkennis of werkprocessen: samen met leden én belanghebbenden wordt continu gezocht naar manieren om veiliger, duurzamer en efficiënter op hoogte te kunnen werken. En dat doen we natuurlijk het liefst in een speelveld waarin iedereen gelijke kansen heeft – regionaal, nationaal en internationaal. Door synergie te creëren in de samenwerking tussen onze leden, belanghebbenden én overheidsinstanties ontwikkelen we een evenwichtig en invloedrijk netwerk dat voor alle partijen meerwaarde biedt.

Jaarverslag

Die meerwaarde brengen we samen met onze leden breed onder de aandacht. Jaarlijks doen we dat bijvoorbeeld met ons jaarverslag. Een uitgave die de vooruitgang van onze branche én onze ambities vastlegt. Dit jaar geeft ons nieuwe logo extra cachet aan het jaarverslag. Het nieuwe beeldmerk sluit niet alleen aan bij de uitstraling die VSB wil hebben, maar dient ook als keurmerk. Een keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid waar de VSB leden voor staan naar opdrachtgevers, werknemers, de overheid en andere stakeholders. Ik nodig u dan ook van harte uit om ons jaarverslag te downloaden of te lezen op de website www.vsbnetwerk.nl.

Frank Klessens
Voorzitter VSB – Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven