BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Wilt u ook bouwrijpe politieke besluiten, kom dan 4 november naar Den Haag!

11-10-2021
door Redactie
Nieuws

Wij nodigen u van harte uit voor het Cobouw Café dat Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra en NOA samen met Cobouw organiseren op donderdag 4 november om 16.00 uur in Nieuwspoort in Den Haag Hier gaan mkb-aannemers en politici met elkaar in gesprek; u óók, hopen wij. Alleen al omdat u graag door wilt bouwen.

De presentatoren van Cobouw Café: Thomas van Belzen (links) en Joost Zwaga.

De verwachtingen van de bouw, zowel in de politiek als in de maatschappij zijn hoog. Maar dan moet de politiek wel willen samenwerken en snel een missionair kabinet vormen, zodat weer besluiten kunnen worden genomen. Want om door te kunnen bouwen moet een aantal pijnpunten van tafel en zijn er concrete ‘bouwrijpe’ maatregelen nodig.

De belangrijkste thema’s voor het Cobouw Café zijn:

  1. Snelle en adequate oplossing voor de stikstofproblematiek. Hierdoor komt de vergunningverlening voor nieuwbouwwijken met aanleg van infra weer op gang.
  2. Stimulansen voor verduurzaming van land en sector. Bijvoorbeeld met een lager btw- tarief voor circulair bouwen en slopen en energiebesparende werken.
  3. Meer Rijksregie op volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, infrastructuur en milieu met een minister van VRIM in het komende kabinet; versnipperd beleid werkt niet.
  4. Een eerlijke arbeidsmarkt met lagere lasten op arbeid, verminderen van ziekteverzuimrisico’s medewerkers en zicht op nieuwe instroom.

Een viertal mkb-aannemers gaat in debat met een viertal Tweede Kamerleden. Cobouw- journalisten Thomas van Belzen en Joost Zwaga zijn de presentatoren.
Maar ook ú kunt vanuit de zaal deelnemen aan het debat met de Kamerleden.

Dus kom 4 november naar Den Haag en laat de politici weten wat u denkt dat nodig is om door te kunnen bouwen en waar u tegenaan loopt. Er kunnen maximaal 75 deelnemers in de zaal. En vol is vol, dus meldt u snel aan via de volgende link: https://www.cobouwcafe.nl/4-november

Wij hopen u 4 november te verwelkomen in Nieuwspoort. Met vriendelijke groet,

Riek Siertsema Voorzitter
Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra