BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

“Strakke deadline railwerken uitdagend”

10-11-2020
door Redactie
Jong en ondernemend

Als Xavry Bolkesteijn op 1 augustus 2012 als zzp’er in de infrasector begint, kan hij niet bevroeden dat hij acht jaar later eigenaar is van zijn eigen groep van drie werkmaatschappijen. Met Bolkesteijn Infrastructuur, Bolkesteijn Rail en Bolkesteijn Handel en Transport heeft de 29-jarige ondernemer in Hoogeveen een mooi imperium opgebouwd.

Tekst: Geert Hilferink Foto’s: Kees Stuip

Xavry Bolkesteijn: “Nadat de mensen van Van Ooijen de keerwanden hebben gezet, kunnen wij beginnen met het straatwerk. Zo kunnen we in een efficiënte samenwerking snel meters maken.”

We spreken Xavry op het NS station van Winschoten, waar medewerkers van Bolkesteijn Rail het perron machinaal bestraten. “Dit werk is onderdeel van een uitgebreide klus. Momenteel ligt het spoor tussen Groningen en Bad Nieuweschans er negen dagen helemaal uit. Deze buitendienststelling biedt ProRail de gelegenheid om verschillende onderhoud- en andere werkzaamheden op het traject uit te laten voeren.”

Onderaanneming

Opdrachtgever BAM en hoofdaannemer Van Ooijen hebben Bolkesteijn Rail ingeschakeld voor het straatwerk dat op de stations uitgevoerd moet worden. “Bij werken als deze werken wij in onderaanneming. Dat bevalt ons goed en blijkbaar leveren we steeds goed werk, want we worden steeds opnieuw gevraagd om mee te helpen.”
Op het tracé Groningen – Bad Nieuweschans werken Van Ooijen en Bolkesteijn nauw samen. “Nadat de mensen van Van Ooijen de keerwanden hebben gezet, kunnen wij beginnen met het straatwerk. Zo kunnen we in een efficiënte samenwerking snel meters maken”, zegt Xavry.

Deadline

En die efficiënte samenwerking is essentieel, zeker in de railinfra. “Werken aan het spoor betekent werken onder strenge deadlines. Die komt vaak echt tot op de minuut. Als voor een werk een tracé van bijvoorbeeld zaterdag ochtend 01:00 uur tot maandagochtend 05.00 uur buitendienst gesteld wordt en je haalt die deadline niet, wachten er hoge boetes. Die kunnen wel oplopen tot duizend euro per minuut.”
Die hoge druk mag volgens de jonge ondernemer nooit ten koste gaan van de veiligheid op en rond te bouwplaats. “Er gelden strenge eisen voor het werken op en aan het spoor. Daarvan moeten onze medewerkers op de hoogte zijn en ze moeten ook handelen naar die regels. Gelukkig kennen onze mensen hun verantwoordelijkheid en ze nemen die ook.”

Bolkesteijn Group

Nadat Xavry Bolkesteijn sinds 1 augustus 2012 gestart was als zzp’er heeft hij een jaar lang 40 uur per week als zzp’er in de wegenbouw gewerkt en daarnaast elke avond en zaterdag particuliere klussen aangenomen om zoveel mogelijk omzet en rendement te draaien, waarmee hij weer verder kon investeren. Sinds eind 2013 is hij gestart met het verhuren van koppels straatmaker en opperman in de wegenbouw.

“Toen een opdrachtgever waarvoor ik werkte failliet ging, kreeg ik de vraag of ik het werk wilde overnemen. Dat heb ik gedaan en zo is het allemaal groter geworden. Ik moest toen ook eigen materieel hebben, een machine om te straten, een shovel. Maar ook de kwaliteits- en veiligheidscertificaten wilde ik behalen. Het werd toen zo groot en serieus dat ik besloot een BV op te richten per 1 januari 2015”, aldus Xavry.
In 2018 kwam Bolkesteijn Handel & Transport BV erbij waar ze alle handel van de benodigde bestratingsmaterialen en grondstoffen mee verrichten en tevens het transport van materieel.

Nadat in 2018 het railinfra werk er bij kwam en zich voortvarend ontwikkelde binnen Bolkesteijn Infrastructuur besloot de ondernemer er per 2020 een tweede BV voor op te richten: Bolkesteijn Rail BV.

Gezamenlijke klus

De continue tijdsdruk van het werk, maakt railinfra ook uniek en uitdagend. “Het is vaak zwaar werk, zeker bij weekend- en nachtklussen. Dan zijn diensten van twaalf uur geen uitzondering en dat is best pittig. Maar iedereen die aan het werk is, heeft hetzelfde doel: het werk op tijd afgerond hebben. Dat zorgt vaak voor een mooie sfeer en het gevoel dat je het samen doet. Van opdrachtgever tot alle onderaannemers. Het maakt dit soort werk voor mij in ieder geval echt gaaf!”

“Er gelden strenge eisen voor het werken op en aan het spoor. Daarvan moeten onze medewerkers op de hoogte zijn en ze moeten ook handelen naar die regels.”

Omzetverhoudingen

Hoewel het ‘gewone’ infrawerk de eerste jaren de grootste omzetmaker is voor Bolkesteijn, zorgen de railinfra-opdrachten de afgelopen twee jaar voor een verschuiving van de omzetverhoudingen. “Toen we in de zomer van 2018 voorzichtig zijn begonnen lag de verhouding daarna op twee derde infraprojecten en een derde railinfraprojecten. Maar het is daarna hard gegaan waardoor we voor dit jaar verwachten dat de Bolkesteijn Rail twee derde van de omzet in de groep zal genereren.”
Ook dat is een ontwikkeling die Xavry op voorhand niet had verwacht. “We zijn min of meer toevallig in aanraking gekomen met de railinfra. Niet heel veel infrabedrijven doen het en mede daarom ben ik er ingestapt. We zijn in de zomer van 2018 door Van Ooijen gevraagd om op Utrecht Centraal in acht dagen tijd bijna 10.000 vierkante meter machinaal te straten, dit hadden we ruim binnen de deadline gereed en vanaf dat moment is het eigenlijk gaan lopen.”

Landelijk

Het overgrote deel van de werken die Bolkesteijn Infrastructuur uitvoert bevinden zich in het noorden en midden van het land. Maar Bolkesteijn Rail opereert nationaal. “Zoals eerder al gesteld, er zijn niet heel veel infrabedrijven zoals wij actief op en rond het spoor. Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren bewezen een betrouwbare partner te zijn die verstand heeft van het soort werk en de eisen die daaraan gesteld worden.”
Dat de mannen van Bolkesteijn goed op elkaar ingespeeld zijn, is daarbij belangrijk. “We moeten goed en veilig werk leveren binnen een gestelde deadline. Dat is iedere keer weer de uitdaging voor ons. Daarbij is het mooi om te zien tot wat voor prestaties we in staat zijn”, zegt Xavry trots. “We hebben in 2019 op het station in Gouda ons record gevestigd. In 21 uur tijd 2.450 vierkante meter perron bestraat, met drie machines. Dat zijn de referenties waarmee we de markt op kunnen.”

Brancheorganisaties

Xavry Bolkesteijn gelooft in de kracht van samenwerken en gezamenlijke belangenbehartiging. Mede daarom is hij ook aangesloten bij OBN en VMS – beiden aangesloten bij AFNL – en Bouwend Nederland. “Ik zie brancheorganisaties niet alleen als spreekbuis en belangenbehartiger voor een sector, maar ook als een verbinder. De contacten die je opdoet met collega’s, de informatie die je er vandaan haalt, het zijn waardevolle opbrengsten van het lidmaatschap”, zegt Bolkesteijn, die tevens bestuurslid is van de Vereniging Modern Straatwerk (VMS).
“Ik ben gevraagd om zitting te nemen in het bestuur en dat doe ik graag. Het is belangrijk om als brancheorganisatie te kijken naar toekomstmogelijkheden en kansen. Daarover denk ik graag mee. Bovendien zit ik zo dichtbij het vuur en dat vind ik belangrijk.”

Instroom

Gevraagd naar de uitdagingen voor de infrabranche noemt Xavry een actueel pijnpunt. “Het vinden van nieuwe jonge vakmensen is erg moeilijk, dat hoor ik overal om mij heen. Zelf hebben wij daar overigens geen moeite mee, maar dat heeft denk ik ook wel te maken met ons jonge team. Het overgrote deel van onze mensen is tussen de twintig en dertig jaar oud. Dat betekent dat je als jonge jongen in een team terecht komt waar je met leeftijdsgenoten samenwerkt. Dat is natuurlijk een groot verschil met een bedrijf waar het merendeel van je collega’s veertig jaar of ouder is.”
Dat laat onverlet dat Xavry zich vanuit zijn bestuursfunctie hard maakt om de instroom van jongeren in het infravak te stimuleren. “Het is een boeiend en afwisselend vak. Soms best zwaar, maar iedere klus heeft zijn eigen uitdaging die het altijd weer bijzonder maakt om in teamverband aan te pakken.”

Leeuwarden CS

Een andere referentie die Xavry graag benoemd is een actueel project welke ze uitvoeren in opdracht van Anton Rail & Infra. “Het Centraal Station in Leeuwarden wordt momenteel gefaseerd aangepakt. Daarbij wordt onder andere de oude perronoverkapping gedemonteerd en in delen elders helemaal opgeknapt. In de tussentijd wordt op de perrons alles vernieuwd. Kabel en leidingwerk, fundaties van de perronoverkapping, de perronbestrating, alles wordt aangepakt.”
Zodra de grondwerkzaamheden zijn afgerond kunnen de mannen van Bolkesteijn Rail de perrons weer bestraten. “We werken telkens gefaseerd van perron naar perron.
Een klus die, als alles volgens planning verloopt, eind 2021 wordt afgerond. Daarmee is het één van de grootste projecten die wij tot nu toe hebben uitgevoerd in de railinfra”, aldus Xavry.

“De contacten die je opdoet met collega’s, de informatie die je er vandaan haalt, het zijn waardevolle opbrengsten van het lidmaatschap van een branchgeorganisatie.”

Flexibel

Bolkesteijn heeft een kleine vijftig medewerkers in vaste dienst. Daarnaast maakt de ondernemer gebruik van een flexibele schil van ongeveer tachtig man. “Die huren we vaak in voor de weekendklussen of doordeweeks zodat we in ploegen kunnen werken als dat nodig is. Een deel van de mensen die we inhuren woont verspreid over het land. Dat maakt het ook makkelijk om snel ploegen te formeren voor klussen elders in het land en dat maakt ons als onderaannemer flexibel.”