BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Omzetgroei groothandel stokt in 2021

04-11-2020
door Redactie
Bouweconomie

De omzetgroei in de bouwmaterialengroothandel komt over heel 2020 met 5,1 procent beduidend hoger uit dan begin dit jaar werd verwacht (0,5 procent). Toch blijft de groei wel achter bij 2019 toen een plus van 7,3 procent werd genoteerd. In 2021 valt de omzetgroei met 0,2 procent nagenoeg stil. Dit blijkt uit de Conjunctuurmeting van Koninklijke Hibin onder ondernemers in de bouwmaterialengroothandel.

De stagnatie van de omzet die Hibin-leden eerder verwachtten voor de tweede helft van 2020, komt volgens het in september gehouden onderzoek pas in 2021 tot uiting. De ten opzichte van de omzetgroei beperkte margegroei in 2020 (1,4 procent) is daarvan een voorbode. De bouwmaterialenhandelaren verwachten in 2021 een groei van het personeelbestand met gemiddeld 1,8 procent, iets meer dan de helft van de eerdere verwachting voor heel 2020.

groothandel

Gevolgen coronacrisis

Een minderheid van 15 procent ziet de coronapandemie als bedreiging voor de branche. Meer prefabricage (41 procent) en concurrentie vanuit het retailkanaal (22 procent) worden vaker genoemd. Iets meer dan een derde van de respondenten noemt tekorten bij leveranciers als belangrijkste gevolg van de coronacrisis. Iets meer dan een kwart noemt uitgestelde opdrachten als gevolg van vertraging in de uitvoering. Hoger ziekteverzuim wordt door een kwart genoemd.

De coronacrisis heeft slechts beperkt invloed op het bestelproces en de logistiek. Het aandeel emailbestellingen is iets opgelopen, naar het zich laat aanzien als gevolg van beperking van het aantal klantbezoeken. Het aandeel leveringen, die door de kant zelf werden afgehaald, steeg ten opzichte van eerdere metingen.