BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Nederlandse bouwer circulair meest actief

10-11-2020
door Redactie
Circulariteit

Van alle Europese bouwers zijn Nederlandse aannemers het meest actief op het gebied van circulariteit. Het bewustzijn van en de betrokkenheid bij circulair bouwen is in Polen het laagst. Dat blijkt uit de European Contractor Monitor 2020 van onderzoeksbureau USP.

De bouwwereld staat voor de transitie naar een volledig circulaire bouweconomie om daarmee de negatieve impact op de natuurlijke en economische hulpbronnen tegen te gaan. In de afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven genomen, zoals het EU-actieplan voor de circulaire economie van de VN, om de bouwsector aan te moedigen circulair bouwen op de agenda te zetten.
Het is duidelijk dat alle belanghebbenden in de bouwcyclus betrokken moeten worden bij de transitie om tot een volledig circulaire bouweconomie te komen, maar waar staan Europese aannemers in dit proces? Uit de European Contractor Monitor 2020 blijkt dat de mate van betrokkenheid en uitvoering bij projecten in Europa verschilt door verschillen in percepties en attitudes.

Betrokkenheid

Als relatief nieuw concept in de bouwwereld staat het niveau van begrip en de integratie van circulariteit nog in de kinderschoenen en verschilt dit niveau per land enorm. Gemiddeld is 31 procent van de Europese aannemers actief betrokken bij circulariteit in hun werk. Anno 2020 zijn de Nederlandse aannemers het meest actief en betrokken bij het onderwerp, terwijl meer dan de helft van de Poolse aannemers zich niet eens bewust is van het circulariteitsconcept, Zij zijn dan ook de minst deskundige en actieve binnen de Europese bouwmarkt.

Perceptie

De mate van betrokkenheid komt ook tot uiting in de perceptie van de circulaire bouweconomie. Landen die actiever betrokken zijn bij circulariteit denken meer aan hergebruik van materialen, producten en bouwdelen dan alleen aan het gebruik van gerecyclede materialen.
Maar zelfs in de landen die actiever bij circulair bouwen betrokken zijn, is het aandeel van projecten waarin met circulariteit rekening wordt gehouden en de bereidheid om erin te investeren nog steeds laag. Gemiddeld wordt in 13 procent van de woningbouwprojecten en in 12 procent van de utiliteitsbouwprojecten van alle Europese aannemers rekening gehouden met circulariteit.

Lange weg

Deze resultaten laten volgens de onderzoekers zien dat er nog een lange weg te gaan is om een volledig circulaire bouweconomie te realiseren. Naast onderwijs en mentaliteitsverandering naar meer geavanceerde en moderne bouwmethoden, staat samenwerking van alle partijen die betrokken zijn bij de bouwcyclus bovenaan de lijst van de te ondernemen acties.
Als leverancier van bouwmaterialen en oplossingen is de rol van fabrikanten op dit pad van groot belang. Inzicht in de houding ten opzichte van circulariteit in elke markt is voor hen essentieel om materialen, producten en oplossingen te ontwerpen die gericht zijn op de juiste belanghebbenden in de juiste markten.