BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Kabinet halveert wettelijke betaaltermijnen

02-04-2020
door Redactie
Wet-en regelgeving

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is blij met de voorgestelde wetswijziging van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Rechtsbescherming om de betaaltermijnen van het grootbedrijf aan het midden- en kleinbedrijf te halveren van 60 naar 30 dagen.

Uit onderzoek van de AFNL was al gebleken dat mkb-aannemers nauwelijks effect merkten van de wet met een betaaltermijn van 60 dagen. Maar liefst 90 procent van de mkb-aannemers in bouw en infra merkte hierdoor niets van de wetgeving. In de infrasector is dit zelfs 98 procent.

De politieke druk om met wetgeving en boetes lange betalingstermijnen te bekorten heeft tot op heden helaas niet geleid tot verandering van het betaalgedrag van veel opdrachtgevers. Het lijkt er op dat sommigen hun termijnen oprekken naar de wettelijke grens van 60 dagen. Ook blijft de systematiek van de renteboete in de praktijk lastig. Als een mkb-bedrijf zelf zijn opdrachtgever de renteboete moet opleggen, is het de vraag of dit werkt daar dit direct invloed heeft op de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer.

De Aannemersfederatie is verheugd dat het kabinet, naast een verkorting van de betalingstermijn naar 30 dagen, ook toezegt onderzoek te doen naar onafhankelijk toezicht op het niet naleven van de betaaltermijnen. De Autoriteit Consument en Markt gaat hiertoe een jaar lang klachten en meldingen op het niet naleven van betaaltermijnen registreren, waarna zij bepaalt of onafhankelijk toezicht nodig is.

Kredietverstrekker

Volgens de Aannemersfederatie kan het niet zo zijn, dat mkb-aannemers bij opdrachtgevers door het oprekken van betalingstermijnen veelvuldig als ‘kredietverstrekker’ fungeren en daardoor soms zelfs in financiële problemen komen. Aanpassing van de corrigerende wettelijke betalingstermijn naar 30 dagen kan die ‘scherpe kantjes van de vrije markteconomie’ verder af halen.
Tevens hoopt AFNL dat de staatssecretaris en minister ook willen kijken naar het oprekken van offertetermijnen door overheidsopdrachtgevers, die eveneens leiden tot oprekking van betalingstermijnen. Hier lopen veel mkb-aannemers tegenaan die werken voor gemeenten, provincies en andere overheidsopdrachtgevers. Een drietal pilots om hieraan paal en perk te stellen vanuit MKB INFRA, hebben inmiddels tot positieve resultaten voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers geleid.