BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Dossier: Coronacrisis

BouwBelang maakt zich sterk voor doorbouwen ondanks het corona virus.

12 artikelen

Coronamaatregelen per sector moet lockdown voorkomen

Corona is de laatste tijd weer meer in het nieuws; de eerste uitnodigingen voor een herhaalprik zijn verstuurd, driekwart van de Nederlandse bloeddonoren heeft een coronabesmetting gehad en de najaarsgolf is begonnen. Om een lockdown te voorkomen en de samenleving open te houden, hebben de sectoren plannen en maatregelenladders ontworpen. Deze vormen de basis voor eventueel coronabeleid op de werkvloer.

Lees artikel

Belastingdienst verstuurt overzicht coronaschulden

De coronacrisis heeft veel ondernemers hard geraakt. Om hen te ondersteunen, konden ze uitstel van betaling aanvragen. Veel van hen bouwden hierdoor een coronaschuld op. Om duidelijkheid te geven van de opgebouwde schuld, heeft de Belastingdienst vanaf eind april 270.000 ondernemers een brief gestuurd met een overzicht van de coronaschuld die zij tot 31 januari 2022 hebben opgebouwd. Vanaf 1 oktober moeten ondernemers beginnen met het afbetalen van deze schulden.

Lees artikel

Coronacrisis toont noodzaak circulair bouwen

In het programma ‘Nederland Circulair 2050’ is de kabinetsvisie op de circulaire economie neergezet. Doel is om uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen. De ambitie van het kabinet is om in 2030 een (tussen)doel te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). In de Coronacrisis merken we de noodzaak van deze ambities. De wereldeconomie heeft namelijk even stil gestaan. De aanvoer van grondstoffen die vanuit de hele wereld werden geleverd, stopte abrupt, met prijsstijgingen als gevolg. Een wake-up call voor als de grondstoffen echt opraken?

Lees artikel

Bouwsector doorstaat coronacrisis

De bouwproductie is in het afgelopen jaar met 1,5 % gekrompen. Dit jaar zal de bouwproductie nog 3,5 % dalen. In het licht van de forse krimp van de Nederlandse economie is de crisis in de bouw mild te noemen. Op middellange termijn zijn er goede groeiperspectieven voor de bouw, waardoor de productie in de periode 2022-2025 weer stevig kan aantrekken. Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2021’.

Lees artikel

Compenseer quarantaineverzuim voor mkb’ers

Het Kabinet moet volgens mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra terugkomen op haar besluit loondoorbetaling bij quarantaineverzuim niet te compenseren. Het Kabinet geeft aan dat zo’n regeling niet uitvoerbaar is, omdat de verzuimreden niet achterhaalbaar is. De administratie van een ondernemer levert echter volgens AFNL-NOA voldoende bewijs voor wat betreft de reden van verzuim.

Lees artikel

Minister in tijden van pandemie en transitie

erik wiebes

Vele maatregelen komen hard aan bij de mkb’ers die zo belangrijk zijn voor de vaderlandse economie. De gevolgen voor de mkb’ers in de bouwsector zijn ten tijde van het interview nog niet extreem zichtbaar. Hier en daar vallen gaten in de orderportefeuille. De nadelige gevolgen van een crisis landen altijd wat later dan in de […]

Lees artikel

AFNL-NOA: ‘Rijksoverheid: investeer in de bouw, voor het te laat is!’

Terwijl de eerst en zwaarst door de coronacrisis getroffen bedrijven proberen op te krabbelen, begint de ellende in de bouw pas echt. Investeer als Rijksoverheid in de bouw om verdere ellende te voorkomen. Dat schrijft Sharon Gesthuizen, voorzitter van de Stichting AFNL-NOA in een noodkreet aan minister Ollongren van BZK.

Lees artikel

AFNL: overheden investeer anti-cyclisch

Als overheden niet snel anticyclisch gaan investeren, vreest Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra dat bouw- en infrabedrijven grootgebruiker van crisispakketten drie en vier gaan worden. Dit stelt de AFNL in een dringende oproep richting landelijke, regionale en lokale overheden.

Lees artikel

EIB: ‘Bouw volgt coronamaatregelen goed op’

De bouwsector geeft voorlopig breed gehoor aan de oproep tot maatregelen om de gevolgen van verspreiding van het coronavirus te beperken. Bij twee op de vijf bedrijven met personeel werkt kantoorpersoneel vanuit huis. Ook op de bouwplaats worden verschillende maatregelen genomen om de verspreiding tegen te gaan, zo blijkt uit de notitie ‘Eerste ervaringsfeiten bouw tijdens corona’ van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Lees artikel

AFNL: overheid haal opdrachten naar voren

Als er geen gerichte overheidsmaatregelen komen die ervoor zorgen dat geplande opdrachten worden doorgezet en nieuwe opdrachten naar voren worden gehaald, zal de bouw zeer zwaar worden getroffen. Dat stelt de Stichting AFNL-NOA in een brief aan minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen. Daarbij refereert de stichting ook aan het recent gepubliceerde onderzoek van het EIB, waarin een doemscenario wordt geschetst dat stelt dat in de bouw hierdoor tot wel 40.000 banen kunnen verdwijnen.

Lees artikel

Protocol moet stilval bouw voorkomen

De Rijksoverheid heeft eind maart, samen met de bouw- en technieksector, waaronder AFNL en NOA, het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld. Met het protocol hopen zij ervoor te zorgen dat het werk tijdens de coronacrisis niet stil komt te liggen.

Lees artikel

AFNL-NOA: maak noodmaatregel MKB bouwproof

‘Het feit dat er op korte termijn een tegemoetkoming in de loonkosten wordt geboden aan ondernemers die omzetverlies lijden vanwege de coronacrisis, wordt zeer op prijs gesteld’, zo laat de stichting aan de minister weten.

Lees artikel