BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Eerste Kamer verwerpt wet discriminatie

25-06-2024
door Redactie
Nieuws

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is blij dat de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ heeft verworpen. Deze wet zou ondernemers met onnodig veel overbodige regels hebben opgezadeld. De in een eerder stadium uitgevoerde MKB-Toets op het concept-wetsvoorstel toonde ook al aan dat de wet alleen maar extra administratieve rompslomp voor het mkb zou gaan betekenen.

AFNL heeft altijd al aangegeven dat de wijze waarop de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid discriminatie wilde tegengaan geen recht doet aan de feitelijke praktijk bij bedrijven en met name het mkb. Werkgevers moesten volgens het voorstel hun wervings- en selectieprocedures schriftelijk vastleggen, met boetes als sancties indien dat niet gebeurde. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft destijds zelfs het advies gegeven om deze wet niet in te dienen. Ook het ATR concludeerde dat nut en noodzaak van dit wetsvoorstel ontbraken en benadrukte dat dit voorstel onwerkbaar is voor het mkb.
Uiteraard ondersteunt de Aannemersfederatie het voorkomen van discriminatie en het streven naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt. ‘In de bouw en infra werft een mkb-werkgever echter niet op afkomst, geslacht of een gebrek, maar op kwaliteit en vakkennis. Door bij voorbaat alle ondernemers te belasten met het bewijzen van onpartijdigheid, wordt het doel voorbijgeschoten’, zo stelt AFNL in een reactie op het verwerpen van het wetsvoorstel door de senaat.