BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

‘Samenwerking staat boven financiën’

27-03-2024
door Redactie
Jong en ondernemend

De entree in het familiebedrijf kwam voor Joe Remmits eerder dan vooraf gepland was en dat geldt ook voor de uiteindelijke overname ervan op 1 januari 2023. Vijf jaar ervaring opdoen bij een andere werkgever werden er uiteindelijk maar drie. “De bedrijfsleider ging minder uren werken en dat was een logisch en goed moment om de overstap naar Remmits te maken”, zegt de 34-jarige ondernemer.

Tekst: Geert Hilferink – Foto’s: Kees Stuip

Joe Remmits, directeur-eigenaar van gww-bedrijf Remmits

Joe Remmits, directeur-eigenaar van gww-bedrijf Remmits

Zijn eerste jaar als directeur en eigenaar is Joe goed bevallen. “Je rolt er in. Het is niet zo dat per 1 januari 2023 ineens alles anders ging in het bedrijf. Het werk en de projecten die ik daarvoor deed, liepen gewoon door. Ik ben ook al sinds 2018 actief binnen de organisatie en collega’s wisten dat ik het bedrijf op termijn ging overnemen.”

Gww-aannemer Remmits werkt vanuit de hoofdvestiging in Wijchen. “Ons werkgebied ligt tussen Apeldoorn, Venlo, Eindhoven en Den Bosch. Sinds de overname van Schreuder Bouwen Langs Water en Wegen in 2012 hebben we in Amsterdam ook de beschikking over een klein kantoor en een loods.”

Overdracht versnellen

Vader Peter en Joe besloten in december 2022 om de geplande overnamedatum twee jaar te vervroegen. “De bedoeling was om in ons jubileumjaar 2025 de overname officieel te maken. Dan bestaan we 75 jaar en zou ik als vierde generatie Remmits gaan leiden. Mijn vader is nu 60 jaar en heeft Remmits 38 jaar geleid en uitgebouwd tot een stabiele gww-aannemer. Er is de laatste jaren veel veranderd in de bedrijfsvoering, ook in de bouw. Wensen en eisen van medewerkers bijvoorbeeld, die zijn anders dan tien jaar geleden. Omstandigheden waar ik anders naar kijk dan mijn vaders generatie. Daarnaast werkten we sinds 2018 ook gericht naar de overname toe. Het was dan ook goed om de overdracht te versnellen.”

Eigen ingenieursbureau

De werken die Remmits uitvoert variëren van het bouw- en woonrijp maken van terreinen tot het reconstrueren van wegen en asfaltonderhoud. “Daarnaast hebben we een aantal strooicontracten met Rijkswaterstaat, gemeenten en provincie.” Remmits heeft ook belangen in de regionale asfaltcentrale en presenteerde vorige jaar met Harsfalt een duurzame asfaltvariant. (Meer daarover kunt u lezen in BouwBelang 3-2023, red.)

Sinds 2000 heeft Remmits een eigen ingenieursbureau. “Daar is mijn vader mee begonnen om in te spelen op de vraag uit de markt. Hij wilde vanuit de Design & Construct-systematiek opdrachten gaan vormgeven en verwerven. Een idee dat hij heeft uitgewerkt en omgezet in concrete acties. Dat herken ik ook in mezelf. Ik zie mezelf niet als een manager, maar als een ondernemer die wil doorpakken en uitbouwen.”

Relatieaannemer

De orderportefeuille van de gww-aannemer is volgens Joe goed gevuld. “Wij zijn een echte relatieaannemer en werken veel voor lokale overheden, die vormen ongeveer 95 procent van onze opdrachtgevers. De overige vijf procent is werk voor ontwikkelaars. Bij overheden wordt vooral gewerkt met langjarige overeenkomsten die onderhands worden aanbesteed. Slechts vijf procent van de werken die we uitvoeren zijn via de openbare markt aanbesteed. Dat zegt wel iets over het vertrouwen dat onze opdrachtgevers in ons hebben.”

Zo werd Remmits rechtstreeks door de gemeente Eindhoven gebeld toen daar op een kruispunt een sinkhole ontstond. “Ze wilden dat we snel aan de slag zouden gaan om de verzakking te verhelpen. Over de financiële afspraken hebben we het toen niet gehad, dat zou later wel komen.”

Joe Remmits, directeur-eigenaar van gww-bedrijf Remmits

Samenwerking boven financiën

Het typeert de ondernemer in Joe. “Ons motto is ‘krachtig door samenwerking’. Net als mijn vader plaats ik samenwerking boven financiën. Iedereen kan en moet geld verdienen binnen een project, ook de onderaannemers. Je hebt elkaar als partners nodig dus als je investeert in die samenwerking komt dat altijd een keer terug.”

Ik zie mezelf niet als een manager, maar als een ondernemer die wil doorpakken en uitbouwen

Zo ervaart Joe ook de samenwerking met opdrachtgevers. “Door ons tijdens zo’n spoedklus als in Eindhoven als partners op te stellen en eigenlijk zonder financiële afspraken aan het werk te beginnen, investeren we in de relatie met de opdrachtgever. Eindhoven is overigens al vele jaren een opdrachtgever van ons dus het vertrouwen dat het goed wordt afgewikkeld was zeker aanwezig.”

Meer regie in werkzaamheden

In de werken die Remmits uitvoert, heeft Joe het liefst zoveel mogelijk de regie. “Ik wil de projecten steeds completer zelf kunnen uitvoeren. Door meer onderdelen in eigen hand te hebben, ben je minder afhankelijk van anderen en kun je uiteindelijk sneller werken en schakelen. Bovendien ben je dan flexibeler in je organisatie waardoor je uitdagende projecten beter kunt aanpakken.” De ondernemer wil graag de activiteiten verder verbreden om zo opdrachtgevers nog beter van dienst te zijn.

Ook gelooft Joe sterk in het geven van meer verantwoordelijkheid aan zijn medewerkers. “Wij delen veel informatie met onze mensen, zowel buiten als binnen op kantoor. Door ze nog meer te betrekken bij het werk en meer verantwoordelijk te maken, gaan ze zich sneller en meer ontwikkelen. Met als eindresultaat dat ze zelf ook gaan komen met suggesties en oplossingen in het werk.”

Ambassadeurs van Remmits

Als directeur geeft Joe leiding aan 70 medewerkers die in vaste dienst zijn. “Daaromheen hebben we een flexibele schil van ruim twintig onderaannemers en zzp’ers. De focus ligt voor mij op onze mensen die buiten werken. Zonder deze groep hebben wij geen werk en zij zijn de echte ambassadeurs van Remmits.” De medewerkers worden regionaal geworven zodat ze niet dagelijks uren van en naar het werk hoeven te reizen.

Om te zorgen dat zij het werk zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren, is voor de projectadministratie een ERP-systeem aangeschaft en ingericht. “Dit systeem helpt ons om te kunnen groeien”, zegt Joe. “We betrekken de uitvoerders bij de voorbereidingen en kijken samen hoe we een project het beste kunnen uitvoeren.”

Emissieloos heeft prijs

Verduurzaming is voor de jonge ondernemer een belangrijk thema. “Daarbij is elektrificering van het materieel een kansrijke optie. Zo hebben we reeds een elektrische wals, minigraver en shovel aangeschaft, maar is de inzet op grote schaal vaak lastig. Het ontbreekt aan laadvoorzieningen en dat beperkt voor aannemers de mogelijkheden om het groene materieel op grote schaal in te zetten. Bovendien heeft de inzet van emissieloos materieel een prijs en die prijs wil niet elke opdrachtgever betalen.”

Eén stem

Remmits is aangesloten bij brancheorganisatie MKB INFRA. Een keuze die zijn vader destijds heeft gemaakt en waar Joe volledig achter staat. “Belangenbehartiging is belangrijk om je stem gehoord te krijgen, vooral bij beleidsbepalers. Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra vertegenwoordigt de belangen van elf verschillende mkb-brancheorganisaties waaronder MKB INFRA. Dat is een goede en effectieve constructie, al zou ik persoonlijk liever zien dat de hele sector met één stem spreekt. Voor onze branche zijn naast AFNL ook Bouwend Nederland en Cumela actief om voor de belangen van hun achterban op te komen. Met vaak net kleine verschillende uitgangspunten. Ik denk dat je nog sterker staat als je vanuit de sector als één partij in Den Haag aan tafel zit.”