BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Voorkom ziekteverzuim door mentale klachten

01-03-2023
door Redactie
GAzet

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Deze categorie is de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. De Arbowet spreekt van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

De bouw is een sector waar samenwerken met anderen centraal staat. Het gaat om mensen en communicatie. De omgang met klanten, met collega’s en ketenpartners behoort tot de dagelijkse praktijk. De kwaliteit van de omgangsvormen kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van ongewenste situaties, zoals pesterijen, agressie, discriminatie, intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. En bij infra- en bouwondernemingen is er vrijwel altijd sprake van een hoge werkdruk. Dit kan stress teweegbrengen en lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken.

Als PSA een risico vormt binnen het bedrijf, is de werkgever volgens de Arbowet gehouden beleid te voeren dat erop gericht is PSA te voorkomen of te beperken. Deze arbeidsrisico’s, kun je in kaart brengen met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Mocht die inventarisatie wijzen op PSA-risico’s, dan kun je aan de hand van de RI&E gericht aan de slag. Het Steunpunt RI&E heeft daartoe een routeplanner ontwikkeld en deze onlangs verbeterd en uitgebreid. De routeplanner helpt ondernemers aan de hand van een paar stappen de beste manier te kiezen om een RI&E te maken. In de vernieuwde versie krijgen ondernemers het aantal verschillende routes uitgebreid en krijgen ze advies over de beste optie.

Het uiteindelijke doel  van de RI&E is voorkomen van verzuim. En verder blijkt uit onderzoeken dat een gezonde en veilige werkplek tot meer werkplezier en een hogere productiviteit leidt.

Meer informatie: Steunpunt RI&E