BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

AFNL: kies ook voor kleine groene woonlocaties

08-11-2022
door Redactie
Nieuws

Aannemersfederatie Nederland is het met het EIB eens dat kleine groene woonlocaties dicht aansluitend bij de bestaande bebouwing een groot bouwpotentieel bieden. Hierdoor kan zeer selectief worden ontwikkeld en een hoge ruimtelijk kwaliteit worden gerealiseerd aan de hand van concepten als landelijk wonen, natuurrijk wonen en natuur-inclusief wonen.

De beste optie voor de nationale woningbouwambitie is:

Het kabinet zet in op het bouwen en transformeren van 100.000 woningen per jaar vanaf 2024. Na aftrek van vervangende nieuwbouw zou het aantal woningen in Nederland vanaf dat jaar met 87.000 per jaar moeten toenemen. Met het huidige beleid is deze doelstelling echter niet te realiseren. Om op middellange termijn de woningbouw in de lift te brengen zijn veel meer geschikte en relatief snel te ontwikkelen locaties nodig, zoals door het EIB geschetst in de vorm van kleine groene woonlocaties.