BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Stikstof remt opnieuw vergunningverlening

11-03-2022
door Redactie
Nieuws

Talloze bouwprojecten krijgen geen vergunning omdat zeker vijf provincies de handel in de zogeheten stikstofruimte hebben opgeschort of dit overwegen te doen. Dat blijkt uit een rondgang van NRC langs de provincies.

Bij de handel in stikstofruimte worden stikstofrechten van bedrijven, die soms al jarenlang niet meer operationeel zijn maar wel toestemming hadden om een bepaalde hoeveelheid uit te stoten, doorverkocht of opnieuw gebruikt. Ze worden gebruikt door overheden om bouwprojecten toch door te laten gaan. Waarschijnlijk mag dit niet volgens de Wet natuurbescherming, omdat het slecht kan zijn voor de natuur.
Provincie Overijssel heeft inmiddels de handel in stikstofruimte tussen bedrijven tijdelijk gestopt. Vijftig vergunningsaanvragen, voor onder meer bouw- en infrastructurele projecten, zijn stilgezet. Ook Flevoland verstrekt op dit moment geen vergunningen. Het indienen van nieuwe aanvragen kan, maar er worden geen besluiten genomen over lopende en nieuwe verzoeken.
Noord-Holland stelde in een alarmerende brief vorige week aan stikstofminister Christianne van der Wal (VVD), die is ingezien door NRC, dat de handel in stikstofruimte ‘onmogelijk’ dreigt te worden door recente rechterlijke uitspraken. Friesland en Limburg denken nog na over de handel in hun provincies.

Ingewikkeld systeem

In mei 2019 stelde de Raad van State dat jarenlang te weinig was gedaan om de uitstoot van stikstof terug te dringen. De natuur was er de dupe van en de biodiversiteit verslechterde. Na dit vonnis zijn honderden bouwprojecten stilgelegd. Om deze projecten weer op gang te helpen is een ingewikkeld systeem bedacht waarmee naar stikstofruimte wordt gezocht. Zo gebruiken provincies de stikstofruimte van gesloten boerderijen, afgebrande warenhuizen of fabrieken. Soms leidt dit tot meer stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden. Dit mag niet, volgens de uitspraak van de Raad van State.
Regeringspartij D66 en Partij voor de Dieren vinden dat er ‘direct’ een eind moet komen aan de handel in stikstofruimte. Ook vinden sommige provincies dat het makkelijker moet worden de ongebruikte stikstofruimte op een vergunning te schrappen.