BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Isoleren staat op groen

17-03-2022
door Redactie
Nieuws

De Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland is een branchevereniging bestaande uit producenten, leveranciers, certificerende instellingen en uitvoerende bedrijven in de isolatiebranche. Destijds opgericht om de kwaliteit van Producten, Processen en Personen structureel te verbeteren, is dit ook vandaag de dag nog steeds ons credo.

Samen met producenten, leveranciers, certificerende instellingen en uitvoerende bedrijven werken we continue aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van onze dagelijkse werkzaamheden. Een in omvang bescheiden vereniging maar wel met een grote mond, met een duidelijke mening als het gaat om het isoleren van de gebouwde omgeving. Niet altijd het braafste jongetje, maar wel het beste jongetje uit de klas. Alle isolatiewerkzaamheden van onze leden worden uitgevoerd onder een daarvoor bestemde Beoordelingsrichtlijn (BRL) en worden steekproefsgewijs gecontroleerd door onafhankelijke instellingen. Of we doen het goed, of we doen het niet!

Alle seinen op groen

Met de doelstellingen van het Klimaatakkoord, het opzetten van een Nationaal Isolatie Programma waarin door de overheid voor de komende jaren 3,35 miljard is gereserveerd, maar vooral met de recent sterk stijgende prijzen voor gas en elektriciteit, mogen we stellen dat voor de isolatiebranche alle seinen op groen staan. Waar de overheid in het verleden de burgers met tijdelijke stimulerende maatregelen probeerde over te halen hun woning te isoleren, zien we op dit moment een sterk toenemende interesse bij woningeigenaren voor isolatie.
Waar woningeigenaren voorheen hun woning wilden isoleren als er een subsidieregeling van kracht was; “Goedemorgen, ik wil alleen mijn huis isoleren als er subsidie op zit”, worden isolatiebedrijven nu geconfronteerd met de volgende intro; “Goedemorgen, als u binnen 4 weken het werk kunt uitvoeren, krijgt u de opdracht”. De ultieme bevestiging dat de intrinsieke motivatie van de mensheid toeneemt zodra het echt pijn begint te doen. Het adagium ‘het kan verkeren’ van Bredero is op dit moment dan ook zeer van toepassing voor de isolatiebranche.

Uitdagingen

Dit betekent concreet dat de isolatiebranche de komende jaren een aantal grote uitdagingen voor haar kiezen krijgt, hoewel allemaal vanuit een positieve context, het blijven uitdagingen. Het verdrievoudigen van de huidige capaciteit om maar eens één te noemen. Ondanks stijgende prijzen voor Materiaal en Materieel zal dit ons, gezien de intrinsiek gemotiveerde opdrachtgevers, niet gaan opbreken. Maar de Mensen gaat onze grootste uitdaging worden. En het huidige personeelstekort binnen de technische sector is nu al schrijnend. Laten we eerlijk zijn, alle technische sectoren vissen in dezelfde steeds kleiner wordende vijver als het gaat om nieuw personeel.
Als het gaat om toekomstige medewerkers in de bouw gerelateerde sectoren, is dit wellicht een uitgelezen moment om samen verder te kijken dan onze branche neus lang is. De energietransitie vraagt namelijk ook een transitie in ons eigen denken en doen. Bijvoorbeeld het opleiden van technisch personeel dat multidisciplinair inzetbaar is, van een isoleerder naar een verduurzamer.

Welke uitdagingen de energietransitie ons als isolatiebranche in de nabije toekomst ook gaat brengen, één ding weten we zeker; het begint met isoleren.

Piet-Jan Dijkstra
Voorzitter VENIN