BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Waardecreatie

24-02-2022
door Redactie
Nieuws

Sinds een jaar of zes ben ik voorzitter/directeur van de Vereniging van Infrabedrijven MKB INFRA, qua omzet het grootste lid van de Aannemersfederatie Bouw en Infra (AFNL). De leden van MKB INFRA vallen niet allemaal onder de wettelijke maximumgrens voor het midden- en kleinbedrijf, maar het zijn wel zonder uitzondering trotse familiebedrijven en ze zijn allemaal gespecialiseerd in waardecreatie.

Onze leden fabriceren waardes als veiligheid, volksgezondheid, sociale verbinding, efficiëntie en welzijn, en scheppen voorwaarden voor economische groei, welvaart, natuurinclusiviteit, klimaatbestendigheid, biodiversiteit of energietransitie. Nu zult u denken: we hebben het toch over infrabedrijven? Die leggen toch wegen en rioleringen aan en zo? Jazeker, dat klopt, maar bekijk het product van die grond- en wegenwerken alsook waterbouw eens door een andere bril: wat vertegenwoordigen die producten? Precies: warmte in huis door stadverwarming; langere levensverwachting door schoon water en riolering; contact met familie en vrienden via mobiliteit en communicatielijnen; thuiswerken tijdens een pandemie en woonkeuzevrijheid voor forensen; kennis via internet en glasvezel; verkeers- en sociale veiligheid door straatverlichting; recreatie op fietspaden, in natuurgebieden op sportvelden en op het water; leidingen die energietransitie faciliteren; parken, bermen en andere groenvoorzieningen voor leefbaarheid en natuurinclusiviteit; auto- spoor- en waterwegen ten behoeven van economische ontwikkeling of vakantie; en bovenal waterveiligheid oftewel bijna de helft van het Nederlandse landoppervlak.

En dat alles wordt bijna volledig gecreëerd via overheidsopdrachten, die worden uitgevoerd na heftige concurrentie in een aanbesteding op basis van laagste prijs. Het is onvoorstelbaar en eigenlijk onacceptabel dat de maatschappij deze primaire behoeftes alleen waardeert op productprijs in plaats van een budget toe te kennen gerelateerd aan de waarde, dus uit te gaan van wat het zou moeten kosten. Het is voor mij ook na al die jaren nog steeds onbegrijpelijk hoe mijn leden ondanks bedrijfseconomisch onverantwoord lage rendementen, iedere dag weer enthousiast hun mensen aan weten te moedigen tot topprestaties, zodat er een product wordt neergezet waar iedereen trots op is. Zolang de budgetverantwoordelijke politici en ambtenaren zich daarvan niet bewust zijn als ze sporten, wandelen, naar het toilet gaan, een eitje koken, thuis of op kantoor gaan werken, en dat product alleen waarderen op laagste prijs, is mijn missie voor de leden van MKB INFRA nog niet volbracht.

Philip van Nieuwenhuizen
Voorzitter/directeur MKB INFRA