BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Kwaliteit en veiligheid langs de wegen

13-01-2022
door Arie Grevers
Product & dienstverlening

Thermisch verzinkte geleiderails, geluidsschermen, houten geleiderails, stalen meerplatige duikers, reflectorpalen, geleiderailheistellingen en antiverblindingslamellen. Middelgroot handelsmaatschappij en montagebedrijf Eurorail BV in Hasselt fabriceert, levert en plaatst deze producten al meer dan dertig jaren op en langs onze wegen. Ondernemer Engel-Jan Timmer voelt zich prima thuis in de MKB Infra-gelederen.

Mkb-bedrijf Eurorail BV in Hasselt, specialist in o.a. geleiderailconstructies van hout en staal.

Foto: Eurorail BV

Foto: Eurorail BV

Geleiderailconstructies zijn onlosmakelijk verbonden met onze (auto) wegen. Maar wie plaatst die rails? In Nederland zijn er hooguit misschien ca. honderd mensen die het feitelijke werk doen. Ze werken bij ongeveer vijftien gespecialiseerde bedrijven – van oorsprong kleine familiebedrijven. In de jaren negentig zijn er vele opgegaan in grote concerns. Echte mkb-bedrijven in de geleiderailbusiness zijn anno 2022 op de vingers van één hand te tellen. Eurorail BV Hasselt (Ov.)met bijna twintig mensen in vaste dienst is er één van.
Het bedrijf is door Daniël Timmer in 1978 gestart. Hij was gepokt en gemazeld in een baan bij een Duitse geleiderailonderneming en wilde dat werk voortzetten in Nederland, maar dan met een eigen bedrijf.
De producten werden uit Duitsland gehaald en hij was de eerste op de Nederlandse markt met aanrijdbeveiligingen voor o.a. distributiecentra, parkeergarages en de petrochemische industrie. In de loop der jaren heeft het bedrijf de productenrange uitgebreid met geluidsschermen en stalen duikers. Zoon Engel-Jan Timmer nam de leiding van het bedrijf over.

Voor wat, hoort wat

Het zijn drukke tijden voor Engel-Jan Timmer, maar vlak voor kerst heeft de huidige directeur wel even tijd om de verslaggever van dienst te woord te staan. Zijn de medewerkers al op ‘kerstreces’?
Timmer: “Nee, wij werken – zoals elk jaar – door tot de laatste dag voor kerst. De boel opruimen, auto’s wassen, schoonmaken en volgend jaar weer aan de slag met schone spullen. Normaal beginnen we altijd weer op twee januari. Dit jaar niet. Twee en drie januari hebben de medewerkers van mij cadeau gekregen. Zo gaat dat in een mkb-bedrijf. Andersom verwacht ik ook van de jongens, dat ze een karwei afmaken als ze daarvoor een uurtje langer moeten doorwerken. We kunnen niet de volgende dag voor een uurtje even terugrijden naar de andere kant van Nederland.”

‘Je moet het leuk vinden om in een team iets voor elkaar te boksen’

Een aparte opleiding voor geleiderailmonteur is er niet. Hoe leidt Timmer zijn mensen op?
“Doen we zelf. Als je twee maanden meeloopt en je hebt er een beetje gevoel voor, dan is de basis wel gelegd. Je moet het gewoon leuk vinden om in een team samen iets voor elkaar te boksen. Ook Het montagewerk is eerder een kwestie van mentaliteit: het past bij je of niet. Verder kennen we intern geen specialisten. Iedereen moet kunnen omgaan met alle producten die we installeren. ”

Foto: Eurorail BV

Productenrange

De productgroepen geleiderail en geluidsschermen zijn inmiddels uitgebreid met diverse constructies, bijvoorbeeld houten geleiderails, stalen meerplatige duikers, reflectorpalen en antiverblindingslamellen. Ook heeft het bedrijf een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de bekende geleiderailheistelling, die voorzien is van een pneumatische snelslaghamer. De hamer zorgt voor het snel en accuraat inheien van geleiderailstijlen. De heistelling wordt naar veel landen binnen en buiten Europa geëxporteerd. Dat geldt overigens ook voor de overige producten. Ze gaan naar alle delen van de wereld ondermeer naar het Midden-Oosten, het Caribische gebied en Zuid-Amerika. Het merendeel van de omzet haalt Timmer uit handel. De rest wordt verdiend in Nederland en Vlaanderen, waar montageploegen de producten aanbrengen voor gemeenten, provincies en bedrijven. De samenstelling van de aanneemsom bestaat vooral uit materiaalkosten. Het kostenaandeel voor manuren is gering, hooguit vijftien tot twintig procent, waardoor Timmer niet onder de sroi-verplichtingen valt.

Foto: Eurorail BV

Overheidsbeleid remt innovatie

De trajectlengtes die Timmer aanneemt zijn nooit langer dan ongeveer 8 kilometer. Dat verklaart wellicht ook dat hij niet voor Rijkswaterstaat werk.
Timmer: “Dat is maar een deel van de verklaring. RWS accepteert maar één type geleiderail langs de autosnelwegen. En dat is al bijna veertig jaar dezelfde. Vreemd eigenlijk. Kijk, ik kan me voorstellen dat je geen ratjetoe langs de autosnelwegen wilt hebben. Maar als je je realiseert dat de geleiderail de afgelopen dertig jaar een stuk veiliger geworden is, dan zou je toch denken dat de keuze wel eens op een moderner type mag vallen. Temeer omdat er toch relatief vaak ongelukken gebeuren doordat vrachtauto’s door de geleiderailconstructies gaan. In andere EU-landen wordt wel gekozen voor een moderner type geleiderail.”
Timmer begrijpt de beweegredenen van RWS niet. Aan de ene kant zegt het rijksinstituut innovatie te willen bevorderen, terwijl in zijn praktijk het tegendeel gebeurt.

Weinig circulair

Ook begrijpt Timmer niet zoveel van het vervangings- en onderhoudsbeleid. Rijkswaterstaat – kennelijk gedreven door goede ‘circulaire’ bedoelingen – laat oude geleiderails ontzinken en opnieuw verzinken. Onbegrijpelijk, vindt Timmer. Ontzinken is alleen mogelijke met milieuonvriendelijke en zeer agressieve middelen. Officieel moet je dan ook nog eens de opgewaardeerde rail laten keuren voor een CE-markering. Hoe zou hij het aanpakken?
“Knip de betreffende raildelen eruit en laat ze verschroten. Plaats er nieuwe moderne rails voor terug. Dan weet je tenminste dat er wat goeds staat. En dat schroot is voor 85 procent te gebruiken voor de productie van nieuwe geleiderails.”

Foto: Eurorail BV

Adviesrol

Timmer constateert dat het zwaartepunt van zijn werkzaamheden de laatste tien jaren is opgeschoven naar advieswerk. “Het spectrum aan producten in onze branche is behoorlijk gegroeid. Er is veel mogelijk en wij beschikken over een brede kennis van aanbod, technieken en regelgeving. Opdrachtgevers, ingenieursbureaus en aannemers doen steeds vaker een beroep op onze knowhow. We delen onze kennis en ervaring graag, want we willen een product leveren waar we achter staan. En dat betekent voor ons ondermeer dat de klanten en de eindgebruikers tevreden zijn. We zijn in wezen een verkooporganisatie en geen aannemer. Daardoor zijn we niet uitsluitend gefocussed op wat er in het bestek staat, maar vooral op de wensen van de klant. Daarom vinden we het zo belangrijk om met onze klanten aan tafel te zitten en hem of haar te informeren over de mogelijkheden. Als de klant uitsluitend geïnteresseerd is in de goedkoopste aanbieder, is hij bij ons aan het verkeerde adres.”

‘In onze branche merken we helemaal niets van de innovatieve ambities van Rijkswaterstaat’

Juristen vervangen technici

Timmer heeft niet zo veel op met allerlei nieuwe contractvormen. Hij voert het werk bij voorkeur uit in bouwteamverband. “Gewoon in gezamenlijk overleg een project uitvoeren, zoals we dat altijd al doen en deden. En dan bij voorkeur met een opdrachtgevende partij waar een afdelingshoofd nog civiel ingenieur is. Iemand die mijn informatie begrijpt en op waarde kan schatten. Zoals ik ertegen aankijk, valt de opkomst van de zogenaamde nieuwe contracten samen met het verdwijnen van de technische afdelingen bij gemeenten en provincies. Daarvoor in de plaats is een legertje juristen gekomen dat naar attesten en rapporten vraagt. Laatste werd ik gevraagd naar bewijs dat een houten geleiderail gelakt was. Dan moet ik in het slechtste geval een rapport opvragen bij degene die de coating heeft aangebracht en die zet weer iemand aan het werk bij de toeleverancier van de verf. Je komt bijna om in de papierwinkel. Kost allemaal tijd en geld. Terwijl iemand met verstand van zaken gewoon bij oplevering met het blote oog kan zien dat de verf is aangebracht door een partij die kwaliteit levert.”

Mede door al dit soort zaken waar de mkb’er last van heeft, is Timmer lid geworden van MKB Infra. “En,” voegt hij eraan toe, “het is een club van uitsluitend kleine tot middelgrote zelfstandige ondernemingen Dat schept een band.”