BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

“Samen impact maken voor onze branche”

18-05-2021
door Redactie
Innovatie

De stap van ondernemen in infra en groen naar het ontwikkelen van software, media en educatiemateriaal lijkt geen vanzelfsprekende, maar is het voor Teunis van de Pol wel. Na enkele jaren pionieren richt de ondernemer zich sinds 2015 met garDsign op het ontwikkelen van online tools om tuinen te ontwerpen en straatwerkplannen te maken. “Daar voegen we nu steeds vaker educatieve materialen aan toe, zodat we samen met de branches efficiënter, beter en veiliger kunnen werken.”

Tekst: Geert Hilferink Foto’s: garDsign

Mkb-ondernemer Teunis van de Pol: “We hebben in 2015 een bewuste stap gezet door te kiezen voor de verdere ontwikkeling van ons platform en afscheid te nemen van ons werk op infra-projecten.”

Met zijn bedrijf garDsign is Teunis van de Pol aangesloten bij Ondernemersvereniging Bestratingen Nederland (OBN). “Dat was ik al vele jaren met onze onderneming PolInfra. Ik geloof in de kracht van samenwerken en hoewel we inmiddels zelf geen straat- of hovenierswerk meer uitvoeren, blijf ik graag aangesloten. OBN lanceert een waardevolle kennisbank en samen kunnen we nog meer impact maken. Bijvoorbeeld met toolboxen voor aangesloten leden en opleidingsmateriaal voor scholen.”

IPC-project

Zo’n tien jaar geleden werd er binnen OBN in het kader van de IPC-projecten nagedacht over innovatieve concepten voor de bestratingsbranche. “De subsidie voor het project werd uitgesteld, maar dat was voor mijn broer en mij geen reden om niet zelf met een innovatief idee te komen. Wij hebben vervolgens aan de hand van actuele vragen en issues in onze markt gekeken wat er speelt en waar behoefte aan is”, zegt Van de Pol. Een van die actuele onderwerpen was het werk dat ondernemers moesten steken in het maken van een offerte. “Vooral voor de hoveniers een belangrijk onderwerp. Veel consumenten wilden op basis van een ruwe schets een prijs weten. Dat betekende veel rekenwerk waarbij het risico groot was dat de ondernemer er geen opdracht aan overhield. Aan dat probleem wilden wij iets doen.”

Teunis van de Pol:
“De manier waarop wij de informatie overbrengen is praktisch en laagdrempelig.”

Snel zelf offerte maken

Van de Pol kwam met het idee de consument via een online platform zelf voor een groot deel die offerte te laten maken. “Dat platform nam een groot deel van het rekenwerk van de hovenier in het voortraject over. Op basis van de schets en ruwe prijs vanuit het platform kon de ondernemer eenvoudig en snel een concreet plan inclusief prijs maken. Daarmee werd de kans op een uiteindelijke opdracht veel groter zonder veel extra tijd voor het maken van een plan.”

Zo werd het concept ‘tekenjetuin’ uitgedacht en ontworpen. Van de Pol: “Een oplossing die er tot dat moment nog niet was en we hebben in 2012 de eerste versie gelanceerd. Nadat we het platform met collega’s hebben gedeeld en in de markt hebben gezet, ging het snel. Het wordt inmiddels gebruikt door ruim 25.000 consumenten en honderden bedrijven in groen en infra werken er mee.”

Kansen pakken

Als ondernemer durft Teunis van de Pol keuzes te maken, ook als die verstrekkende gevolgen hebben voor de onderneming. “We hebben in 2015 een bewuste stap gezet door te kiezen voor de verdere ontwikkeling van ons platform en afscheid te nemen van ons werk op de projecten. Omdat we ervan overtuigd waren dat we iets nieuws en waardevols in handen hadden. Voor ons bedrijf, maar ook voor onze branche en de toekomst daarvan. En het bleek een goede stap gezien de enorme ontwikkeling in de jaren daarna. Het voordeel van onze eigen transitie is dat we heel bewust de eigen regie hebben genomen en ook hebben gehouden.”

Focus op platform

Voor de ondernemer betekende de ontwikkeling van de software en het succes van het platform dat er al vrij snel keuzes gemaakt moesten worden. “Omdat we iets nieuws op de markt brachten, moest er veel ontwikkeld worden. Nieuwe technieken en toepassingen. Zo moest het platform ook geschikt worden gemaakt voor iPad, touch-bediening en wilden we 3D-toepassing mogelijk maken om het zowel de consument als de vakman optimaal te bedienen.”

Screenshot uit de‘tekenjetuin’-ontwerptool.

Om dat mogelijk te maken werd besloten om een speciale tool te maken waarop het platform draait. “Het is schaalbaar. De sky is the limit, maar dat betekende wel dat we als bedrijf focus moesten aanbrengen. We zagen zoveel kansen dat we besloten te stoppen met infrawerk en vervolgens garDsign op te richten. Naast elkaar laten bestaan was geen optie. Dat was in 2015.”

OBN is kenniscentrum

Wel bleef de ondernemer aangesloten bij branchevereniging OBN. “Als lid willen we niet alleen andere lidbedrijven helpen, we kunnen samen met OBN ook werken aan andere tools voor de branche. Zoals een ‘Straatwerkplanner’ waarin snel en eenvoudig straatwerk ingetekend en berekend kan worden. En ook als het gaat om educatie kunnen we samen erg veel betekenen voor de markt”, aldus Van de Pol.

In de jaren na 2015 ontwikkelde garDsign zich tot een software- en mediabedrijf. “Door onze functionele software te verrijken met instructiefilms waarin niet alleen toepassing en verwerking centraal staan, maar ook zaken als veilig werken, bieden we de professional, consument en opleidingscentra waardevolle content. Wij maken onze tools en media vanuit onze uitgebreide kennis van en praktijkervaring in het vak.”

Mooi voorbeeld

De wijze waarop binnen Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra door verschillende mkb-brancheverenigingen wordt samengewerkt, ziet Teunis van de Pol graag. “Een mooi voorbeeld van samen optrekken op verschillende fronten, waarbij je elkaar versterkt. Door kennis te delen en gebruik te maken van elkaars specialisme en door zaken te faciliteren, zoals de secretariaten van verschillende aangesloten branches. Op die manier maak je elkaar ook echt beter.”

Beginnen bij basis

Bij het maken van die media merkte Teunis dat het belangrijk is om terug te gaan naar de basis. “We zitten als OBN-leden op een enorme berg kennis, maar een groot deel daarvan is voor ons vanzelfsprekend. Belangrijk om rekening mee te houden bij het maken van bijvoorbeeld instructiefilms voor vmbo en mbo-opleidingen. Want daar moeten we beginnen bij de basis.”

De mensen van garDsign (vlnr): Jolanda van de Pol, Teunis van de Pol en Thea Blijleven.

De belangstelling voor die opleidingsmaterialen is overigens groot. “We hebben inmiddels de eerste concrete samenwerking met beroepsopleidingen en er wordt enthousiast gereageerd.” Van de Pol heeft daar wel een verklaring voor. “De manier waarop wij de informatie overbrengen is praktisch en laagdrempelig. Mensen willen leren over hun vak, maar ze willen ook veilig en op een leuke manier hun werk kunnen doen. Daarvoor bieden onze media voldoende informatie en inspiratie.”

Teunis van de Pol:
“Het voordeel van onze eigen transitie is dat we heel bewust de eigen regie hebben genomen en ook hebben gehouden.”

Steeds completer

De interesse van scholen, gekoppeld aan de kansen die Van de Pol daarvoor ziet, zijn aanleiding om ook een educatieve tak aan garDsign toe te voegen. “Voor ons een mooie manier om het aanbod verder te verbreden en steeds completer te worden. Met educatieve trainingen voor vmbo en mbo-opleidingen kunnen we kennis verbreden en mogelijk nieuwe concepten toevoegen.”

Screenshot uit de‘tekenjetuin’-ontwerptool

Het verbaast Van de Pol enigszins dat veel fabrikanten hierin geen rol pakken. “Het is ook in hun belang om bijvoorbeeld in een instructiefilm kort te tonen hoe je veilig kunt snoeien op een ladder. Belangrijk voor de vakmensen die het werk in de praktijk uitvoeren. En dat geldt voor veel meer veel voorkomende werkzaamheden in infra, groen en bouw. Door hierin nog veel meer samen te werken, kunnen we kansen pakken die er liggen. En dat zijn er veel.”

Kansen voor transitie

Een grote kans ziet Van de Pol op het gebied van de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen. “Daarin kunnen we als bouw-, infra- en groensector een belangrijke rol spelen. Maar dan moeten we wel samenwerken en komen tot slimme oplossingen. We moeten voorkomen dat de installatiesector er straks met de groendaken vandoor gaat.”

Mede daarom onderzoekt de ondernemer mogelijkheden om te komen tot meer opleidingen op het gebied van de klimaattransitie. “De inrichting van een tuin en bestrating kunnen een bijdrage leveren als het gaat om bijvoorbeeld afwateringsproblemen of juist de opvang van regenwater. Datzelfde geldt voor de bebouwde omgeving. Door daarin samen slimme oplossingen te bedenken, kunnen we gezamenlijk van grote betekenis zijn. De kansen die daar liggen, moeten we gaan pakken. En onze tools kunnen daar zeker bij helpen.”