BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Strategisch samenwerken en modern personeelsbeleid

22-03-2021
door Redactie
Ondernemerschap

De bouw verandert en daarmee de uitdagingen. Mkb’ers zijn doorgaans flexibel en volgen de marktbewegingen op de voet. Dat geldt in ieder geval voor Bas Weijers van dakenspecialist Rien Weijers Dakwerken in Groesbeek. Klanten kunnen er terecht voor het complete dak in nieuwbouw en renovatie dankzij strategische samenwerking met anderen. Medewerkers uit het buitenland krijgen een (technische) taalcursus aangeboden.

Tekst: Arie Grevers Foto’s: Rien Weijers Dakwerken

Bedrijven en in het bijzonder de bedrijven in het mkb-segment ontstaan om zeer uiteenlopende redenen. De één weet op zijn of haar zestiende al dat hij of zij een kapperszaak wil starten en de ander wil pas later op middelbare leeftijd eigen baas worden. Bij Rien Weijers, naamgever van de dakenspecialist in Groesbeek en vader van de huidige directeur Bas Weijers, ging het anders. Veertig jaar was hij in dienst bij een dakdekkersbedrijf voor hellende daken toen hij om een verschil van inzicht voor zelfstandigheid koos. Hij was nog vitaal en te jong om met pensioen te gaan.

In 2005 startte hij zijn eigen bedrijf vanuit de garage bij zijn woonhuis. Binnen een paar maanden telde het bedrijf tien medewerkers en nog in hetzelfde jaar zegde Bas zijn eerste baan op om samen met Rien verder te gaan. In 2006 kwam het gedeeld aandeelhouderschap van vader en zoon. Van techniek heeft Bas op dat moment niet veel kaas gegeten. Maar al doende leert men en zijn studie bedrijfseconomie was ook niet voor niks geweest.

Groei is geen doel op zich

Tot 2016 leidden vader en zoon het bedrijf gezamenlijk. En dan is het voor Rien mooi geweest. De jaren die volgen staan in het teken van groei en koerswijziging. Anno 2021 werken er dagelijks ongeveer tachtig vakmensen voor het bedrijf. Twintig mensen in vaste dienst en nog eens zestig in de flexibele (vaste) schil. Bas spreekt liever van ‘flexibelvast’. “Het gaat toch om een club mensen die we kennen. Ze werken voortdurend of zeer geregeld voor ons. Er ontstaat een band. We nemen geen werken aan om vervolgens op de markt naar – zoals dat heet – handjes te gaan zoeken.”
Ook in deze toch wat onzekere tijden gaat het goed. De orderportefeuille is tot september alweer gevuld. Bas: “Als een goede klant over een maandje of zo nog een opdracht voor ons heeft, zeggen we natuurlijk geen nee. Dat lossen we dan op door bij te schakelen met mensen uit de flexibele schil als dat nodig is.” Maar voegt hij er direct aan toe: “Onze orderportefeuille is afgestemd op wat we aankunnen, rekening houdend met fluctuerende planningen van klanten. Natuurlijk kunnen we groeien en doen we dat ook als er zich kansen voordoen. Maar telkens wel rekening houdend met de inmiddels beproefde organisatiestructuur die in control moet blijven.”

dak in aanbouw

Dakaanzicht van 21 appartementen in Rotterdam.

Strategische samenwerking

De dienstverlening is in de loop der jaren behoorlijk uitgebreid. Van een bedrijf dat pannen legt op hellende daken is het uitgegroeid tot een dakenspecialist die onder meer zonnepanelen plaatst inclusief de onderdakse omvormer. Vanaf daar pakt een elektrotechnisch bedrijf de draad op – althans in de nieuwbouw. Bij particuliere opdrachtgevers regelt Weijers de aansluitingen zelf.

Bas: “Verder brengen we bitumenbedekking aan op platte daken en doen we het zinkwerk. We regelen bij nieuwbouw ook de onderconstructie. Daarvoor zijn we een strategische samenwerking aangegaan met Linex uit Hulst, producent van prefab-daksystemen. Vanaf de muurplaat, dus inclusief dakgoot, leveren we een totaalpakket. De klant voelt zich door ons ontzorgd. Gedurende het hele traject werken we nauw samen met Linex. Aan de voorkant ondervangen we eventuele faalkosten mede door een doelgerichte en open relatie met onze klanten. Zo ontstaan partnerschappen voor jaren. In de renovatie hebben we op het gebied van isolatie een dergelijke samenwerking met Kingspan Unidek.”

uitsparingen in dak

Uitsparingen voor indakse zonnepanelen voor project Willemsbuiten fase 6, Tilburg.

Preferred supplier

Voor welk soort opdrachtgevers zijn de medewerkers dagelijks op pad? Bas: “Dat kan zeer uiteenlopend zijn. We werken voor particulieren, voor onderhoudsbedrijven die in opdracht van partijen als corporaties het vastgoed beheren en ook voor aannemers in het grootbedrijf, bijvoorbeeld grote spelers als Heijmans Woningbouw, Van Wijnen en Janssen-De Jong.”
Bij Heijmans Zuid is Weijers prefered supplier van daken voor de huismerkwoning, een positie die contractueel is vastgelegd in een strategische samenwerkingsovereenkomst. Elk jaar ontvangt Bas de jaarplanning van de hoofdaannemer en zo is al een belangrijk deel van de orderportefeuille gevuld. Daar komt dan nog een stuk onderhoudswerk op basis een meerjarenplanning bij, met name van woningcorporaties. “Dus ook hier weten we ruim van de voren wanneer we aan de bak kunnen.” Aandacht is er ook voor kleinere partijen. Bas: “We werken sinds jaar en dag voor villabouwers waar we enkel werkkracht en wat kleine materialen leveren. Opdrachten met een doorlooptijd van soms maar één dag. Deze klanten zijn ons in crisistijd altijd trouw gebleven en nu blijven wij hen trouw.”

dakgoot

Zinken goot als onderdeel van een totaalrenovatie.

Bewonerscoach

Maar dat onderhoudswerk voert het bedrijf dus niet direct uit voor de eindopdrachtgever. Waarom eigenlijk niet? Waarom niet direct voor een woningcorporatie aan de slag, maar via onderhoudsbedrijven voor vastgoed? Bas: “Dat zijn partijen die ervoor ingericht zijn. Ze pakken het hele onderhoudspakket van de corporatie over. Behalve de daken ook gevelisolatie, voeg- en schilderwerk. En er komt meer bij kijken, zoals de afstemming met de klant/huurders van de corporatie. Daarvoor hebben ze meestal een bewonerscoach in dienst, een discipline die wij niet in huis hebben. We richten ons vooralsnog op onze corebusiness en dat is daken maken en renoveren. Wie weet komt er in de toekomst nog eens een moment waarop we zo’n coach inschakelen of in dienst nemen. Dat hangt helemaal af van de ontwikkelingen in de markt en de vraag van onze klant. Als de woningcorporatie zelf de bewoners tijdens de renovatie begeleid, komt het overigens wel voor dat we direct voor de corporatie werken.”

Gootdetail project Willemsbuiten fase 6, Tilburg.

Snel schakelen

De ontwikkelingen in de markt op de voet volgen en daar dan direct al dan niet met innovatief beleid op reageren, daar zijn mkb-ondernemers goed in. En dat is ook de succesformule voor Rien Weijers Dakwerken gebleken. Zo heeft Bas ooit eens onderzocht wat zijn kansen zijn op de Duitse markt. Groesbeek ligt per slot van rekening aan de grens. Je kunt zomaar je werkgebied oostwaarts in een straal van vijftig kilometer uitbreiden. “Daar hebben we inderdaad naar gekeken. Dat brengt echter zoveel papieren rompslomp met zich mee, dat we er vanaf hebben gezien. Maar als dat ooit verandert, kunnen we snel schakelen en de draad oppakken.”

In Nederland heeft het bedrijf in principe een landelijke dekking. “Dat wil zeggen als Heijmans in Friesland aan de slag gaat, dan brengen wij – als dat gewenst is – het dak aan. Maar een opdrachtgever in Friesland zal niet zo snel bij ons aan de deur kloppen.”

Taalcursus aanbieden

Ook qua personeelsbeleid zijn er de afgelopen zestien jaren de nodige veranderingen doorgevoerd. De crisis heeft ook Bas met de neus op de feiten gedrukt: zonder een gezonde flexibele schil kun je behoorlijk in de problemen komen. En omgekeerd: het tekort aan vakkundig personeel vereiste een onorthodoxe benadering. Vakmensen uit het buitenland hebben de tekorten aangevuld.
“Veee van onze vakmensen komen uit Oost-Europa en zijn daar in het verleden geworven. Hierin werken we nauw samen met uitzendbureau Royal DS in Nijmegen. Zodra de vakmensen voor ons aan het werk gaan – via een uitzendbureau of als zzp’er – belanden ze in een traject om ze voor te bereiden op de Nederlandse bouwplaats. Het vak kennen ze deels of leren ze van onze specialisten, training on the job. Een VCA-diploma is een vereiste. En natuurlijk de taal. Met instituut Vaktaal hebben we een tool ontwikkeld om anderstaligen de technische bouwtaal bij te brengen. Welke begrippen moet je kennen om te begrijpen wat er moet gebeuren? Als ze langer blijven, leren ze conversatie-Nederlands. Taal die je nodig hebt om een boodschap te kunnen doen of een gesprek aan te knopen tijdens de schaft. Uiteindelijk doel van deze inspanning: een veilige werkomgeving voor henzelf, maar ook voor hun directe collega’s.”

Aluminium dakkapellen inclusief dakrandafwerking voor twintig woningen in Rosmalen.

Bas denkt dat de voertaal op de gemiddelde Nederlandse bouwplaats over tien jaar Engels zal zijn. Met name de vaktaal. Bas: “Tenzij Nederlandse jongeren plotseling de geest krijgen en in grote getale het mooie bouwvak willen leren. Maar, dat is niet de trend. Wil je de personeelstekorten oplossen, dan moet je over de grens kijken. Ik heb goede ervaringen. Er zijn klanten die specifiek vragen naar onze Roemeense jongens. Gedisciplineerde werkers die perfect werk leveren.”

Vakmensen binden

Het binden van de vakmensen, dat ziet Bas als een belangrijke ondernemerstaak. Want goede vakmensen is een bottleneck in wat je aankunt als ondernemer, zegt hij. “En het maakt voor ons niet uit of de mensen een vast dienstverband hebben of voor ons als zzp’er aan het werk zijn. Iedereen krijgt keurig op tijd z’n geld en zijn of haar waardering. De deur van mijn kantoor staat voor iedereen open. We hebben – zoals dat gebruikelijk is bij mkb’ers – een tamelijk platte organisatie. Geen drempels dus. Mijn vrouw Lieke doet bij ons de administratie en helpt onze zzp’ers als ze er op dat vlak niet helemaal uitkomen. Dat kan gaan over factureren, invullen van belastingformulieren of de papierwinkel rond identificatie in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid. Wat dat laatste betreft, gaat mijn voorkeur sterk uit naar één uniform systeem. Nu wisselt dat per klant. De ene heeft het zo geregeld en andere zus.”