BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Compensatie transitievergoeding uitgesteld

10-02-2020
door Redactie
GAzet

Het kabinet stelt de compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever uit. In het regeerakkoord is opgenomen dat werkgevers in twee situaties compensatie kunnen aanvragen voor betaalde transitievergoedingen.

technici overlegTen eerste is het sinds 1 april 2020 mogelijk compensatie aan te vragen voor transitievergoedingen bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

De tweede compensatieregeling gaat in per 1 januari 2021. Vanaf dan kunnen kleine werkgevers compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. Oorspronkelijk zou dit ook het geval zijn bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte of gebreken van de werkgever, maar dit onderdeel is tot nader orde uitgesteld. Met de compensatieregeling voor bedrijfsbeëindiging wil het kabinet voorkomen dat het betalen van transitievergoedingen leidt tot een onevenredig zware financiële last voor kleine werkgevers.