BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Moet de Tweede Kamer de gedoogregeling rijbewijs-B voor elektrische bestelauto's verlengen tot 1 januari 2025?

Helpt een hoger salaris bij het tegengaan van zwartwerken in de bouw?

Het wegingssysteem van de schoolinspectie voortgezet onderwijs is achterhaald en schadelijk voor het imago van techniekonderwijs.

Techniek op alle middelbare scholen is een goed idee.

Ervaart u ook dat banken geen kleine leningen verstrekken, omdat ze vinden dat de kosten voor hen te hoog zijn?

Te snelle vervanging van diesel aangedreven materieel door elektrisch aangedreven materieel betekent de nekslag voor veel mkb’ers.

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf krijgt een voldoende voor zijn mbo-beleid.

Leerlingen niet opleiden voor een trucje, maar bied ze zoveel mogelijk bouwdisciplines aan. Dat is goed voor het bouwimago en verhoogt de inzetbaarheid/afwisseling tijdens loopbaan.

Gerichte arbeidsmigratie is een prima oplossing voor het personeelstekort.

Het grote verschil tussen bruto- en nettoloon is de nekslag voor een gezonde arbeidsmarkt.

Software om grip te krijgen op de duurzaamheidsdoelen van het bedrijf is een goed idee, rendeert en levert werk op.

Leerlingen niet opleiden voor een trucje, maar bied ze zoveel mogelijk bouwdisciplines aan. Dat is goed voor het bouwimago en verhoogt de inzetbaarheid/afwisseling tijdens loopbaan.

Een tilhulp als de prijswinnende Liftsuit (900 euro) behoort tot de vaste uitrusting van de bouwvakker.

Op een oefenland op het bedrijfsterrein van aannemers kunnen scholieren kennismaken met het vak. Een goed idee!

Om circulair bouwen te bevorderen moeten architecten in de leer gaan bij sloopaannemers.

Robotten zullen veel werk van de vakmens overnemen.

Woningbouwopgave tot 2030 is alleen te halen als we ook kleine locaties aan de randen van dorpen en steden bouwrijp maken.

De staat moet opleidingen voor beroepen waar de samenleving niet zonder kan, volledig financieren.

Het aanbestedingsbeleid van opdrachtgevende gemeenten is over de laatste tien jaren mkb-bewuster geworden.

De sleutel voor verbetering van het bouwimago en een afdoende instroom van jonge vakmensen ligt hij de ouders van basisschoolleerlingen.

Geïndustrialiseerde bouwprocessen raken de dagelijkse bouwpraktijk van de mkb’er nauwelijks.

De overheid moet meer tijd nemen om de transitieprocessen geleidelijk te laten verlopen voor een goede acceptatie bij ondernemers en burgers.

De beste optie voor de nationale woningbouwambitie is:

Ondanks een hogere jaarlast van gemiddeld 700 euro ten opzichte van een gasgestookte ketel zal de consument kiezen voor een warmtepomp in combinatie met een lage temperatuurverwarming.

Bouwers moeten meer inzetten op de circulaire bouweconomie.

Verdient uw opdrachtgever redactionele aandacht, omdat hij een mkb-gericht aanbestedingsbeleid voert?

Zoveel mogelijk disciplines is eigen huis. Is dat een beleidskoers waarin u zich herkent?

De prijsverhogingen moeten voor 100% gecompenseerd worden.

Politiek moet bouwsector uitdagen met oplossingen te komen problemen van nu

Personeelstekort is voor mij geen probleem.

Een vierdaagse werkweek voor cao-personeel? Kan dat of kan dat niet?

Een vierdaagse werkweek voor cao-personeel? Kan dat of kan dat niet?

Wat vindt u de meest geëigende manier om in deze tijd jonge mensen op te leiden voor het bouwvak, BOL of BBL?

Wie geen oog heeft voor een doordacht circulaire bouweconomie doet zijn werk met de rug naar de toekomst.

@ Crisismaatregelen: Mkb’ers verdienen voorrang bij betalingen van facturen door overheden en bij toekenning compensatie voor gestegen materiaalprijzen.

Crisismaatregelen: Mkb’ers verdienen voorrang bij betalingen van facturen door overheden en bij toekenning compensatie voor gestegen materiaalprijzen.