BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Werken moet lonen!

20-10-2022
door Gerrald Heijnen

Op het moment van het schrijven van deze column zit mijn vakantie erop en kijk ik voorzichtig vooruit richting Prinsjesdag. Als u dit leest is Prinsjesdag alweer achter de rug. Deze dag is voor een fiscalist altijd extra spannend, want dan worden de belastingplannen bekend gemaakt. Mijn gevoel zegt dat er dit jaar forse veranderingen gaan plaatsvinden. Dat blijkt wel uit de voorjaarsnota waar ik in mijn vorige column enkele punten uit heb besproken. Ook is er de roep om lastenverlichting voor de mensen met een kleinere beurs en zo zijn er ook geluiden om andere groepen meer belasting te laten betalen. Aan welke knoppen gaan ze in Den Haag draaien?

Er zal wel het nodige op ons af gaan komen, dat is zeker. Ik zou het mooi vinden dat onze politici niet alleen mensen tegemoetkomen met allerlei verminderingen, maar ook kijken naar een structurele oplossing waardoor werken weer  meer gaat lonen. Een systeem van toeslagen waarbij toeslagen afnemen als het inkomen stijgt, nodigt niet uit dat mensen extra gaan werken. En overwerken? Als mensen een overuur maken moeten ze daar meer aan overhouden dan aan een normaal gewerkt uur. In een tijd van krapte op de arbeidsmarkt wil je het huidige systeem toch niet in stand houden.

Dergelijke regelingen wijzigen loont! Het mes snijdt dan aan twee kanten. Mensen zijn bereid meer te werken want dit geeft extra lucht in deze dure tijden. Voor werkgevers komen er weer meer handjes op de markt, wat ook weer positief is voor de bedrijvigheid en economie.