BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Wat gaat het worden?

20-12-2023
door Joost Haest

Op moment van schrijven vinden de debatten voor de Tweede Kamerverkiezingen plaats en alle partijen proberen zich te profileren. Een aantal thema’s die deze verkiezingen domineren raken u als bouwondernemer rechtstreeks, zoals de stikstofcrisis, klimaatcrisis en woningcrisis. Allerlei oplossingen worden aangedragen met als belangrijke vraag: wie gaat dat allemaal betalen? De roep van links dat de sterkste schouders maar de zwaarste lasten moeten dragen en de roep van rechts dat het vooral uit de bezuinigingen moeten komen.

Op het moment van het lezen van deze column zijn de verkiezingen achter de rug en is er duidelijk wie de grootste partij is geworden en kan het formeren gaan beginnen. Welke partijen ook gaan samenwerken, de bovengenoemde thema’s zullen de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen. U zult daar als ondernemer hoe dan ook mee te maken gaan krijgen. Het is naar mijn mening dan ook belangrijk deze thema’s in uw visie en strategie voor de toekomst mee te nemen. Waar zitten de bedreigingen van deze thema’s, maar vooral waar liggen de kansen met betrekking tot deze thema’s?

Door tijdig te anticiperen op de kansen die het u biedt kunt u ook optimaal van deze kansen gebruik maken. Mogelijk vragen deze kansen ook om andere acties. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van octrooien, het vastleggen van rechten of het aanvragen van subsidies waar u voor in aanmerking kunt komen of het herstructureren van uw onderneming. Regeren is immers vooruitzien.

Waar u geen voortuitziende blik voor nodig heeft is het belastingplan 2024. De wijzigingen van het belastingplan zijn inmiddels bekend. Ook hier kunt u dit jaar nog op anticiperen. Ik verwijs u dan ook graag naar https://www.alfa.nl/eindejaarstips voor de eindejaartips van Alfa accountants en adviseurs.