BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Van uitstel komt uitstel

06-04-2023
door Arie Grevers

Wie durft er een kratje bier op te zetten? Wie denkt dat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen als onderdeel van de Omgevingswet per 1 januari 2024 ingaat? Als je dat denkt dan ben je wars van succesvolle resultaten uit het verleden. Want als je bij de vorige vier aankondigingen van een ingangsdatum de kaarten op ‘wordt uitgesteld’ had gezet, kon je maar liefst vier kratjes oogsten.
Maar Hugo de Jonge heeft er ditmaal vertrouwen in.  ‘Het Rijk, medeoverheden en het bedrijfsleven scharen zich unaniem achter invoering per 1 januari 2024’, klinkt het vastberaden. De Eerste en Tweede Kamer moeten maar snel een positief besluit nemen over de datum. Aldus de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Een stukje geschiedenis. Na een voorbereidende periode werd de Omgevingswet in 2014 ingediend en in 2016 werd de wet aangenomen om medio 2019 in werking te zullen treden. Ook de eerste internetconsultatie voor de Wet Kwaliteitsborging dateert van 2014. Toen viel de Wkb overigens nog niet onder de Omgevingswet. Daarna vijf maal uitstel over een periode van bijna vijf jaar…
Probeer dat maar eens uit te leggen aan de bouwsector waar je voor elke dag bouwtijdoverschrijding een forse boete kunt krijgen. Probeer dat maar eens uit te leggen aan bedrijven die zich al jaren geleden in pilotprojecten met gemeenten en kwaliteitsborgers hebben voorbereid op de komst van de Wet kwaliteitsborging. Soms tegen heug en meug, want lang niet iedereen vindt de Wkb zo’n goed idee. En dan druk ik mij zacht uit.

De implementatie van het onderliggende digitale stelsel blijkt telkens weer de boosdoener. Dan denk ik, was dat nou niet te voorzien? We weten toch allemaal dat ict en overheid een ongelukkig huwelijk is. Dat risico had je toch wel mee kunnen nemen in de planning om dan in één keer een passende invoeringsdatum voor de Omgevingswet te prikken.
Het vertrouwen in de daadkracht van de overheid, dat toch al niet bijster groot was,  heeft opnieuw een forse deuk opgelopen. Dat geaarzel en uitstel kent alleen verliezers.

Ho, wacht even, alleen verliezers? Nee, er is ten minste één beroepsgroep die garen spint bij elk uitstel. Dat is de vakpers. Die moet erover berichten en kan er weer een column aan wijden.