BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Slopen is van cruciaal belang in Circulaire Economie

22-03-2023
door Redactie

VERAS is dé branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven en actief betrokken bij vele dossiers. Met onze honderd leden willen we zichtbaar zijn en het verschil maken op belangrijke thema’s als circulair slopen, asbest en veilig en gezond werken. Zo hebben we onlangs op de BouwBeurs, samen met drie lidbedrijven en onze partners Stichting Veilig en Milieukundig Slopen en Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf, het thema circulair slopen succesvol op de kaart gezet.

VERAS organiseert ook iedere twee jaar Demolition Day, de open dag van de sloop en asbestverwijdering, om het grote publiek kennis te laten maken met onze mooie branche. Naast de zichtbare activiteiten wordt in de diverse commissies van VERAS ook hard gewerkt aan dossiers die soms iets minder zichtbaar, maar minstens zo belangrijk zijn voor onze achterban. Het gaat dan vaak om lange termijn zaken: niet meteen spannend, maar niet minder belangrijk voor onze branche en de BV Nederland. Denk bijvoorbeeld aan materialen en grondstoffen uit slooplocaties die circulair ingezet zouden moeten worden om nationale doelstellingen voor de Circulaire Economie (100% in 2050) te halen.

Sloopmateriaal in NMD

Wat hierbij kan helpen is dat opdrachtgevers gestimuleerd worden om deze materialen in hun bouw- en renovatieprojecten toe te passen. Aantoonbaar moet dan worden gemaakt dat de zogenaamde Milieu Kosten Indicator (MKI) laag kan blijven bij de inzet van de sloopmaterialen en –producten. Hiertoe hebben we samen met de Stichting Nationale Milieudatabase een project gestart dat ertoe moet leiden dat er productkaarten in de NMD-database komen voor houten vloeren, tussenwanden en houten deuren; afkomstig van sloopprojecten dus. Onze commissie Milieu en Duurzaamheid volgt dit intensief waardoor de leden er goed bij betrokken zijn en het allemaal praktisch blijft. Ook wordt er druk aan gewerkt om de zogenaamde H-factor (Hergebruik) van 0,2 toe te passen op nieuwe producten die al in de database staan. Dat zal er eveneens toe leiden dat opdrachtgevers en architecten materialen afkomstig van sloopprojecten willen voorschrijven in nieuwe projecten.

Onze branche verdient een zetel

Er gebeurt al heel veel op circulair gebied in onze sector. Wat ook nog echt moet gebeuren is dat de branche een permanente zetel krijgt in de zogenaamde Beleidscommissie Milieuprestaties (BMNL) binnen de Stichting NMD. Het is eigenlijk niet te begrijpen waarom de primaire industrie en leveranciers al jarenlang de dienst uitmaken bij de bepalingsmethodieken (zoals de LCA) en anderen juist aan de kant staan. Hiermee kan de BV Nederland echt laten zien dat het menens is met de circulaire bouweconomie. En nu maar hopen dat er binnen Stichting NMD echt doorgepakt gaat worden.

Kortom, er zijn nog goede slagen te maken, maar op weg zijn we zeker met VERAS en onze branche naar een Circulaire Economie.

Kees de Groot

Voorzitter VERAS