BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Regeren is vooruitzien

25-05-2022
door Gerrald Heijnen

De uitdrukking ‘Regeren is vooruitzien’ wil zoveel zeggen als: de bestuurder zal rekening moeten houden met de toekomst. Wat zie je daarvan terug in onze politiek? Allerlei mooie verkiezingsbeloftes worden gemaakt die vervolgens moeten worden omgezet in beleid. En waar komt dat beleid dan op neer? Een regeerakkoord dat bestaat uit compromissen.

Natuurlijk kijk ik naar de fiscale plannen voor de komende jaren. Wat je daar voorbij ziet komen heeft niet veel te maken met ‘regeren is vooruitzien’. Neem nou de verlaging van de overdrachtsbelasting naar 0%? Heeft dat geholpen voor starters? Naar mijn mening niet. De starters gingen gewoon meer bieden want ze hadden 2% extra te besteden. En de beleggers, werden die afgeschrikt door 2% verhoging van de overdrachtsbelasting? Voor zover ik kan beoordelen niet. Want ook met de verhoging van de overdrachtsbelasting bleef het rendement op deze woningen prima. En anders doe je de huur gewoon wat omhoog.
Alfa wil graag met haar klanten vooruitzien. Daarom hier wat overwegingen van mij waarover u kunt nadenken. Is het verstandig om de startersvrijstelling gelijk bij je eerste woning te benutten? De startersvrijstelling geldt tot je 35e verjaardag en maximaal voor een woning tot € 400.000,-. Als je nu begin 20 bent en je koopt een woning van € 150.000,- en je doet een beroep op de startersvrijstelling, dan laat je mogelijk een toekomstig voordeel lopen van maximaal € 5.000,-. Doe je geen beroep op de vrijstelling en de vrijstelling wordt afgeschaft dan heb je spijt dat je het niet gedaan hebt. Het is dus verstandig om als starter na te denken wanneer je de vrijstelling benut.

Tonnetjes regeling

In hetzelfde pakket zit naar mijn mening ook de afschaffing van de tonnetjes regeling. Deze regeling is ooit in het leven geroepen om de woningmarkt vlot te trekken. Nu de woningmarkt oververhit is wordt er geopperd om deze af te schaffen om zo de kansen op de woningmarkt voor de minder vermogende te laten toenemen. Maar gaat dat echt helpen? Als ouders hun kind willen helpen op de woningmarkt laten zij zich echt niet afschrikken door 10% schenkbelasting over dit bedrag. Dit is niet eens 10% van dit bedrag. Immers de andere vrijstellingen blijven gewoon bestaan. Afschaffen is naar mijn mening om een andere reden voor de overheid nog een dure oplossing ook. Iedere ton die geschonken wordt levert een voordeel op voor de staat omdat er minder hypotheekrenteaftrek wordt geclaimd. De mogelijkheid om een ton te schenken ten behoeve van de aanschaf van een eigenwoning blijft tot en met 2023 bestaan. Mocht u in de gelegenheid zijn hiervan gebruik te maken dan zou ik dat zeker doen.

Want regeren is vooruitzien.