BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Meer waardering voor praktijkgericht onderwijs!

20-02-2024
door Riek Siertsema

Onderwijs is heel belangrijk voor onze bedrijfstak. Vooral in het middelbare onderwijs worden keuzes gemaakt. Als we in de toekomst de aanwas van jong bouw- en infra-talent willen garanderen, dan moet ons prachtige vak daar op een goede manier gepresenteerd worden.

En dan blijkt toch dat er werk aan de winkel is. Want er zitten mechanismen in de beoordelingsstructuur die bevestigen dat het praktijkgericht onderwijs minder hoog aangeslagen wordt dan het theoretisch onderwijs. Krijgt een leerling het basisschooladvies havo en ontdekt hij of zij in de derde klas havo dat het praktijkgericht onderwijs toch beter bij hem of haar past, dan krijgt de havo-school een minpunt van de Onderwijsinspectie. Geen wonder dat ouders hun kroost het liefst op een schooltype zien dat door de Inspectie het hoogst wordt aangeslagen. Dat verschil in waardering moet heel snel van tafel, anders is de minister ongeloofwaardig als ze via een persbericht aankondigt, dat ze ‘meer waardering voor praktijkgericht onderwijs’ op de agenda wil plaatsen.

Henk Hagoort voorzitter van de VO-Raad vindt dit net als de leidinggevenden aan het voorbeeldige Vakcollege Techniek in Gorkum een misstand. Ze zijn allemaal voor meer praktijkgericht onderwijs, ook op havo en vwo. In Gorkum hebben ze zelfs al een techniek-havo. En dat is goed nieuws, ook voor de bouw en infra.

Nieuwe hoofdredacteur
En dan even iets anders; met ingang van 1 januari 2024 geeft Nico Dikstaal als nieuwe hoofdredacteur sturing aan het platform BouwBelang. Arie Grevers heeft deze functie na vijftien jaar neergelegd en gaat met pensioen. Vanaf deze plek bedanken het BouwBelangteam en de Aannemersfederatie Arie heel hartelijk voor zijn toewijding en inzet als hoofdredacteur, maar ook voor het hanteren van zijn ‘mkb-pen’ bij vele andere uitingen voor mkb-aannemers, want sinds 1990 schrijft hij voor mkb-aannemers. We zullen ook ongetwijfeld nog wel eens een bijdrage van Arie in BouwBelang of elders lezen, want schrijven zit hem in het bloed. Arie, veel dank voor alles wat je voor mkb-aannemers hebt gedaan en vooral geschreven en we wensen je vooral een gezonde en fijne pensioentijd.

Riek Siertsema
Voorzitter Aannemersfederatie Nederland