BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Laat zien wat u doet!

26-10-2022
door Riek Siertsema

We hebben hele innovatieve mkb-ondernemers in onze achterban. Ze komen met originele bedrijfsconcepten, verzinnen oplossingen voor alle uitdagingen van deze tijd. You name it: klimaatadaptatie, energietransitie, circulair bouwen, woningentekort… enzovoort.  Ze draaien er hun hand niet voor om. Dat is in iedere uitgave van BouwBelang te lezen. En daarop is deze uitgave geen uitzondering. U kunt lezen over een ondernemer die de werken van de eerste planvorming tot de sleuteloverdracht aan de eindgebruikers met eigen mensen kan begeleiden en uitvoeren, inclusief de productie van de kozijnen in een modern ingerichte timmerfabriek. Mooi bedrijfsconcept. Een ander herstelt bij de herinrichting van een straat de ondergrondse loop van een rivier. Daar moet je echt wat voor kunnen. En leest u vooral ook even het inspirerende deel twee van het rondetafelgesprek over circulair bouwen.

Het zou goed zijn als onze politci kennis zouden nemen van wat het bouwend mkb vermag. Een enkeling heeft dat gedaan tijdens het Cobouwcafé in het Haagse Nieuwspoort en komt tot de conclusie dat de overheid de mkb-ondernemers in bouw en infra heel snel moet uitdagen om te heIpen zoeken naar oplossingen voor de problemen van nu. Ook dat is te lezen in deze uitgave.

Ik vind het heel belangrijk dat we in de kolommen van ons blad laten zien hoe innovatief we zijn. Daarom doe ik en oproep aan al onze ondernemers zich te melden met hun vernieuwende ideeën die ze verwerken in projecten, in bedrijfsstructuren, in materieelinzet en businessconcepten. Deel ze in BouwBelang, ons visitekaartje voor beleidsmakers, opdrachtgevers, onderwijsinstellingen en collega-bedrijven. Laat zien wat u voor de samenleving betekent! Een mailtje naar de voorzitter dan wel secretaris van uw brancheorganisatie of direct naar onze hoofdredacteur volstaat. We willen samen met u werken aan een mkb-imago  waar jonge mensen zich thuis voelen. Daar kunnen we allemaal een steentje aan bijdragen. Bouw en infra moet een sector worden, waar ze graag een carrière starten met een baan waarop ze trots kunnen zijn, omdat ze dan een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Die jonge mensen hebben we hard nodig.