BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Houd rekening met na-ijleffect!

22-12-2020
door Riek Siertsema

Aanvankelijk werd gedacht, dat COVID-19 stilletje het huisje van de bouw- en infra-economie voorbij zou rijden. Het leek er even op dat het virus, dat de evenementen- en horecasector zo hard treft, geen vat zou hebben op bouw en infra. Vooral in de particuliere sector werd er ge- en verbouwd dat het een lieve lust is. Het geld dat men uitspaarde door de vakantie thuis te vieren in plaats van in verre exotische oorden, werd ingezet om langgekoesterde bouwwensen te realiseren.

Niks aan de hand? Nee dus! Het is een bekend verschijnsel dat in de bouwsector de gevolgen van een algemene economische crisis later gevoeld worden dan in andere sectoren. Dat heeft te maken met de doorlooptijden van de projecten. Tussen de eerste plannen en de voltooiing van een project verstrijkt veel tijd die nodig is voor de uitwerking van de plannen tot een ontwerp, ter inzage leggen en wachten op goedkeuring van het ontwerp, het aanbestedingstraject en ten slotte de feitelijke uitvoering van het ontwerp. Je bent zo een jaar verder. En als het even tegenzit veel langer. En soms zelfs jaren als het gaat om een woonwijk of industrieterrein dat moet worden aangelegd.

Het is het zogeheten na-ijleffect dat de ondernemers uit onze achterban maar al te goed kennen. Dat is precies wat we nu ook te horen krijgen van onze ondernemers. Het begon na de zomervakantie druppelsgewijs, maar de laatste tijd is er sprake van toenemende onrust. Op gemeentelijk niveau haperen de besluitvorming rond goedkeuring van projecten en de procedures omtrent uitgiftes van bouwgrond. Dat komt deels doordat ambtenaren in home-office thuis zitten te werken. Verder wordt ook de consument voorzichtig. Aan de horizon gloort het vaccin, maar de onzekerheid heeft zich genesteld in het consumentenbewustzijn. En dat betekent doorgaans hand op de knip.

Wij vinden dat de ondernemers uit onze achterban een beroep moeten kunnen doen op de noodmaatregelen tegen de gevolgen van de coronacrisis op het moment dat ze die gevolgen daadwerkelijk ondervinden. En dat is – als gezegd – meestal later dan in andere sectoren.

Eén van de vragen in het interview met minister van Economische Zaken en Klimaat dat u in deze uitgave aantreft, gaat over het na-ijleffect. Hij geeft aan dat het kabinet in gesprek blijft met ondernemers over de gevolgen van de crisis en dat ook het AFNL-signaal meegewogen wordt. Onze mkb-ondernemers kunnen erop rekenen dat wij de minister niet aflatend blijven wijzen op de noden van de sector en deze desnoods onderstrepen met een gerichte actie.

Vanaf deze plek wens ik u een fijne kerst en een prettige jaarwisseling. Ik hoop en verwacht u volgend jaar weer in goede gezondheid te mogen begroeten.