BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Hoe groot wordt dit jaar het kerstpakket?

09-11-2020
door Harry Marissen

De Covid-crisis duurt helaas voort en er is nog zicht op een finale oplossing. Tot die tijd moet u de veerkracht tonen om de activiteiten, en dus de omzet van uw onderneming, op peil te houden. Dat kunt u natuurlijk niet alleen. Hiervoor is het vooral belangrijk dat u uw medewerkers gemotiveerd kunt houden. De overheid wil u hierbij ondersteunen door dit jaar de vrije ruimte van de werkkostenregeling te verruimen van 1,7 naar 3 procent. Dat biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte heeft, de mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen.

Als u vergoedingen verstrekt aan uw werknemers, dan zijn deze in principe belast als loon. Onder vergoedingen wordt ook verstaan het ter beschikking stellen van zaken. Voor sommige verstrekkingen bestaan gerichte vrijstellingen. Denk bijvoorbeeld aan een kilometervergoeding tot € 0,19 of het vergoeden van kosten van scholing. Daarnaast bestaan er ook nihil-waarderingen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van gereedschappen, kosten van tijdelijk verblijf of verstrekken van werkkleding (onder voorwaarden). Alle vergoedingen die u verstrekt waar geen gerichte vrijstelling voor is of waarvoor de nihil-waardering niet geldt, horen tot het belaste loon. Hierop geldt een uitzondering, de zogenaamde vrije ruimte. Voor het jaar 2020 was deze vrije ruimte verhoogd van 1,2 procent van de totale fiscale loonsom naar 1,7procent van de fiscale loonsom tot en met 400.000 euro. Over het meerdere geldt nog steeds een vrije ruimte van 1,2 procent. In verband met de Covid-crisis heeft de regering besloten de vrije ruimte over de eerste 400.000 euro te verhogen naar 3 procent. Komt u boven de vrije ruimte, dan zal dit leiden tot vervelende extra afdrachten van loonheffingen, omdat de overschrijding dient te worden gebruteerd tot loon.

U heeft de berichten in de media waarschijnlijk al wel gelezen. De kerstpakketten zijn dit jaar extra groot, omdat werkgevers de medewerkers een extra waardering willen geven. Het is echter de vraag of een groter kerstpakket het beoogde effect heeft. Nu is wetenschappelijk aangetoond dat het effect van een kerstpakket groot is. U toont uw waardering voor uw medewerkers en kunt daarmee loyaliteit winnen. Maar de omvang van het kerstpakket is daarbij nauwelijks van invloed. Daarom is het maar de vraag of het verstandig is om de extra vrije ruimte in zijn geheel aan te wenden voor het grotere kerstpakket. U kunt er namelijk ook kiezen om wat vaker wat extra’s te doen voor hetzelfde budget. Naast de waardering voor het kerstpakket is vooral de persoonlijke benadering van de werkgever bepalend voor het uiteindelijke geluksgevoel. Let daarbij wel op de jaargrenzen. U dient de bestedingen binnen dit fiscale jaar te doen om gebruik te kunnen maken van de verruimde vrijstelling.