BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Het paard dat de kar moet trekken

05-07-2022
door Gerrald Heijnen

Op vrijdag 20 mei is de eerste Voorjaarsnota van dit kabinet verschenen. De Voorjaarsnota geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar. De eerste paar maanden van het nieuwe jaar zijn roerig begonnen. We hebben de nasleep van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne die volop invloed hebben op onze economie. Stijgende energieprijzen, grondstoffen waar moeilijk aan te komen is, we herkennen het allemaal. Daarnaast heeft het kabinet een ambitieuze investeringsagenda waar ook veel geld voor nodig is.

In de Voorjaarsnota wordt een aantal maatregelen aangekondigd waarmee het kabinet extra geld in het laadje wil krijgen. Een aantal van deze maatregelen zal u als ondernemer gaan treffen. De eerste grote wijziging die is aangekondigd is dat het tariefopstapje in de vennootschapsbelasting weer verlaagd zal worden naar € 200.000,-. Deze was eerst € 200.000,-, werd in 2021 verhoogd naar € 245.000,- en werd in 2022 verder verhoogd naar € 395.000,-. Deze zal dus nu weer worden verlaagd naar € 200.000,-. Een ondernemer die een resultaat heeft van meer dan € 395.000,- zal hier door € 21.060,- meer aan vennootschapsbelasting gaan betalen. In een voorgaande column heb ik al eens aangegeven dat het kan lonen om de ondernemersactiviteiten over verschillende vennootschappen te spreiden. Ook nu het tarief opstapje wordt verkleind blijft het lonen om ondernemersactiviteiten in verschillende vennootschappen onder te brengen. U zal echter wel met meerdere vennootschappen moeten gaan werken. De vraag zal dan zijn of dit ook haalbaar is en of de activiteiten ook te splitsen zijn.
Een andere maatregel die ondernemers, die vanuit een rechtspersoon ondernemen, gaan merken is de verhoging van het tarief op inkomsten uit aanmerkelijk belang. Denk hierbij aan dividend wat naar privé wordt uitgekeerd of de verkoop van aandelen van een BV waarin u een direct aanmerkelijk belang heeft. Dit tarief is nu 26,9%. Er komt nu echter een twee tarievenstelsel: 26% voor de eerste € 67.000,- en 29,5% voor het meerdere. Het mooie van de maatregel is dat je deze kunt benutten door ieder jaar een kleinere dividenduitkering te doen dan ineens een hele grote. Dat zal ook met name de reden zijn dat deze heffing wordt ingevoerd. Namelijk het aantrekkelijk maken om eerder dividend uit te gaan keren.

Overige maatregelen

Naast deze twee maatregelen is er nog een heel scala aan maatregelen dat zal worden ingevoerd. Die zal ik niet verder toelichten, maar ik wil ze wel benoemen:

  • Verhoging van de overdrachtsbelasting van 9% naar 10,1%.
  • Verkleinen van de doelmatigheidsmarge bij de gebruikelijk loonregelingen.
  • Afschaffing van de fiscale oudedagsreserve.

Ik wil deze column afsluiten met een quote van Winston Churchill:

“Sommige mensen zien de ondernemer als een op buit beluste wolf, die men dood moet slaan. Andere zien hem als een koe, die men zonder ophouden kan melken. Maar slechts weinigen zien hem zoals hij werkelijk is, namelijk als het paard dat de kar moet trekken.”

Laten we als Nederland zuinig zijn op onze ondernemers en hen ook zien als het paard dat de kar moet trekken en niet als een koe die je zonder ophouden kunt melken.