BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Gun afschrijvingstermijnen!

21-07-2021
door Arie Grevers

In mijn vorige column, BouwBelang 2, heb ik ondermeer over de weinig realistische energietransitiedoelstellingen van sommige gemeenten geschreven. Toen nog voor het laatst helemaal achterin op de laatste pagina van BouwBelang onder het pseudoniem Wilma.

Er is in principe niks op tegen enige ambitie aan de dag de leggen voor een schone wereld. Mkb-ondernemers werken daar dagelijks aan, zonder dwang van de rechter zoals dat kennelijk bij multinationals moet. Maar niemand zit te wachten op een domtorenhoge ambitielat waar je dankzij allerlei kunstgrepen nog net overheen kunt springen om vervolgens te pletter te vallen. Gemeenten waar het groene volksdeel plotseling meer macht in handen krijgen dan goed is voor het democratisch proces, vertonen die neiging. Dan moet de einddatum voor de energietransitie in eens van 2050 naar 2040. Terwijl jan en alleman weet dat 2050 al vrijwel een onmogelijke opgave is.
Raadpleeg marktpartijen als bouwers, corporaties en installateurs over je transitieplannen en pas ze aan als ze te driest zijn!

Een ander voorbeeld van bestuurders bij wie het chlorofyl naar het hoofd gestegen is. De casus gaat over investeringen. Een mkb’er kocht in in 2015 twee zware graafmachines, een forse investering waarmee tonnen gemoeid zijn. De beide machines behoorden tot een van de laatste types van het merk dat nog met een Stage 3B dieselmotor was uitgerust. Daarmee wordt nog altijd voldaan aan de emissiestandaard van de Europese Unie voor Nonroad voertuigen. Het zijn robuuste machines waarvan de motoren weliswaar niet zo milieuvriendelijk zijn dan de Stage 4 en 5 diesel-AdBlue-motoren, maar wel een stuk minder storingsgevoelig. De mkb’er koos terecht voor de veilige investering, want hij moet er zijn omzet mee halen. Hij had ze gekocht met name voor werken in de hoofdstad.
Maar in 2018 is er een wisseling van de wacht in het Amsterdamse gemeentehuis. Het nieuwe college scherpt de emissiewaarden aan en stelt aanvullende eisen bovenop de geldende normen. Gevolg: de graafmachines met Stage 3B-motoren zijn niet meer welkom binnen de gemeentegrenzen. Weg mogelijkheid de machines af te schrijven over de daarvoor geldende termijn van ongeveer tien jaren.

Mijn oproep: opdrachtgevende overheid en in het bijzonder gemeenten, houd rekening met een afschrijvingstermijn van tien jaren! In dit geval gerekend vanaf het moment dat de machines niet meer geproduceerd worden.
Of vanaf het moment dat de Europese milieuwetgeving de machines niet meer toestaat. Maar zover zal het niet komen, want de Nederlandse mkb-bouwers dragen het groene hart op de juiste plek en lopen voorop bij de terugdringing van emissies.